Kerngegevens

  2014

  2015

  2016

  2017

  A. Sociale structuur

  Aantal inwoners

  488.576

  488.670

  490.800

  492.205

  Aantal huishoudens

  211.458

  212.347

  216.900*

  215.127

  B. Fysieke structuur

  Oppervlakte (in km 2)

  2.680

  2.680

  2.680

  2.680

  Woningvoorraad

  218.382

  218.621

  219.101

  220.815

  Wegen (in km)

  518

  518

  518

  518

  Fietspaden (in km)

  271

  270

  270

  270

  Vaarwegen (in km)

  177

  177

  177

  177

  C. Financiële kerngegevens (in € * 1000)

  Totale lasten voor bestemming resultaat

  255.765

  241.018

  261.527

  279.919

  Totale baten voor bestemming resultaat

  252.291

  236.353

  265.065

  289.107

  Onttrekking aan reserves (saldo)

  6.615

  8.195

  -3.669

  -193

  Rekening resultaat na begrote mutaties

  6.315 V

  25.649 V

  5.140 N

  21.644 V

  Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

  52.145

  53.755

  54.991

  56.346

  Uitkering provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen)

  87.689

  82.829

  146.854

  164.827

  Omvang algemene reserves

  53.393

  53.994

  40.467

  36.485

  Omvang bestemmingsreserves

  306.616

  301.111

  321.838

  325.827

  Omvang eigen voorzieningen

  20.710

  16.008

  16.188

  14.163

  Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-2-2018 *betreffen prognosecijfers