Organisatie-eenheid/afdeling

  Sterkte

  Sterkte

  (zoals opgenomen in de kostenverdeelstaat)

  ultimo 2016

  ultimo 2017

  Bezetting

  Bezetting

  Waarvan

  totaal

  totaal

  Inhuur

  Ondersteuning

  Concern-managementteam

  6

  7

  1

  Bestuur en Concernzaken

  21

  20

  Communicatie (incl. KCC)

  23

  24

  5

  Bestuursservice en Gebouwen

  23

  23

  1

  Documenten

  16

  14

  Secretariaten

  17

  16

  1

  Informatie en automatisering

  27

  26

  1

  Personeel en organisatie

  14

  14

  2

  Financien

  29

  29

  5

  Subsidie en inkoop

  19

  25

  1

  Totaal hulpkostenplaatsen

  195

  198

  17

  Beleid

  Projecten Wegen en Vaarwegen

  20

  21

  1

  Assetmanagament Wegen en vaarwegen (BPWV)

  9

  10

  1

  Omgeving en Beheer Wegen en Vaarwegen

  38

  36

  Economie

  26

  25

  1

  Verkeer en vervoer

  17

  17

  2

  Miliieu bodem en energie

  26

  26

  3

  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  18

  22

  3

  Natuur en Water

  23

  24

  2

  3P team (voorheen programma en projectmanagement)

  14

  11

  Ruimtelijke Ontwikkeling

  15

  17

  2

  Plattelandsontwikkeling

  19

  20

  Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie

  21

  20

  2

  Totaal hoofdkostenplaatsen

  246

  249

  17

  Totaal bezetting ambtelijke GS organisatie

  441

  447

  34

  Statengriffie

  8

  8

  Totaal bezetting organisatie

  449

  455

  34

  Doelgroepen

  BBL

  6

  4

  4

  Drentalenten

  0

  12

  Kwaliteitsimpuls

  0

  0

  Stagairs overig

  8

  Arbeidsgehandicapten

  5

  5

  5

  Herplaatsen/Regelingen

  0

  5

  1

  Groen voor Grijs

  5

  6

  Totaal doelgroepen

  24

  32

  10

  Totaal bezetting organisatie incl doelgroepen

  473

  487

  44

  Politieke organisatie

  Provinciale staten

  41

  41

  Gedeputeerde staten

  4

  4

  Commissaris van de Koning

  1

  1

  Totaal politieke organisatie

  46

  46

  0

  Totaal

  519

  533

  44

  Noordelijke Rekenkamer

  6

  6

  Prolander i.o.

  0

  0

  Totaal

  525

  539

  44

  bron: Output Personeelsinformatiesysteem van december 2017.

  De bezetting van de ambtelijke organisatie is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Dat komt omdat we in 2017 extra hebben ingezet om de uitvoering van de collegeprioriteiten op gang te brengen. Financieel hebben we dat per saldo binnen de totale loonsom kunnen realiseren, mede door de incidenteel extra middelen en inkomsten uit detachering.