Begroot na wijz. € 367.865.544
Realisatie € 406.540.554
Resultaat € -38.675.010