Programma

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Voordeel/ Nadeel

  Lasten

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  2.900.556

  6.586.972

  7.106.755

  8.614.480

  -1.507.725

  N

  2: Regionale economie

  19.475.705

  11.410.023

  27.920.002

  21.246.733

  6.673.269

  V

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  88.201.635

  78.863.785

  57.866.554

  59.432.738

  -1.566.184

  N

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  3.771.636

  3.888.663

  12.015.713

  23.359.221

  -11.343.508

  N

  5: Milieu, Energie & Bodem

  12.551.991

  11.922.453

  13.217.123

  11.400.287

  1.816.836

  V

  6: Cultuur

  18.007.976

  18.896.318

  17.776.628

  18.076.574

  -299.946

  N

  7: Dynamiek in leefomgeving

  53.959.884

  59.344.500

  75.373.669

  85.166.222

  -9.792.553

  N

  8: Middelen

  62.657.721

  53.906.039

  52.681.004

  52.622.860

  58.144

  V

  Totaal Lasten

  261.527.103

  244.818.753

  263.957.448

  279.919.115

  -15.961.667

  N

  Baten

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  22.768

  19.640

  19.640

  9.242

  -10.398

  N

  2: Regionale economie

  3.684.369

  32.200

  732.200

  144.380

  -587.820

  N

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  15.660.083

  11.131.040

  9.362.308

  5.518.376

  -3.843.932

  N

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  809.278

  710.000

  710.000

  12.727.717

  12.017.717

  V

  5: Milieu, Energie & Bodem

  4.818.650

  526.345

  1.474.342

  368.743

  -1.105.599

  N

  6: Cultuur

  1.643.074

  1.321.961

  1.386.961

  1.328.793

  -58.168

  N

  7: Dynamiek in leefomgeving

  19.354.136

  9.025.837

  17.163.561

  32.858.780

  15.695.219

  V

  8: Middelen

  219.073.005

  209.716.742

  220.652.561

  236.151.084

  15.498.523

  V

  Totaal Baten

  265.065.364

  232.483.765

  251.501.573

  289.107.116

  37.605.543

  V

  Programma

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Voordeel/ Nadeel

  Recapitulatie

  Totaal Lasten (1)

  261.527.103

  244.818.753

  263.957.448

  279.919.115

  -15.961.667

  N

  Totaal Baten (2)

  265.065.364

  232.483.765

  251.501.573

  289.107.116

  37.605.543

  V

  Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelastingheffing

  0

  0

  0

  0

  0

  Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) = Totaal saldo van baten en lasten

  3.538.261

  -12.334.988

  -12.455.875

  9.188.001

  21.643.876

  V

  Begrote stortingen in reserves (4)

  165.380.828

  26.007.458

  103.908.096

  103.908.096

  0

  Begrote onttrekkingen aan reserves (5)

  156.702.388

  38.342.446

  116.363.971

  116.363.971

  0

  Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot (6=4-5)

  -8.678.440

  12.334.988

  12.455.875

  12.455.875

  0

  Resultaat na begrote mutaties bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6) = Gerealiseerd resultaat

  -5.140.179

  0

  0

  21.643.876

  21.643.876

  V

  Stortingen in reserves niet begroot (8)

  5.651.191

  22.713.342

  -22.713.342

  N

  Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9)

  10.660.752

  -10.118.625

  10.118.625

  V

  Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9)

  5.009.561

  0

  0

  12.594.717

  -12.594.717

  N

  Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10)

  -3.668.879

  12.334.988

  12.455.875

  -138.842

  -12.594.717

  N

  Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11)

  -130.618

  0

  0

  -9.049.159

  9.049.159

  V