Begroot na wijz. € 7.106.755
Realisatie € 8.614.480
Resultaat € -1.507.725

Toelichting programma

Drenthe is een bestuurskrachtige en zichtbare provincie. Goede bestuurlijke verhoudingen staan voorop. Drenthe werkt samen met en stimuleert samenwerking tussen de verschillende overheden en maatschappelijke partners, waarbij de kerntaken alsook de maatschappelijke opgaven centraal staan. Drenthe legt verbindingen tussen de regio's. Drenthe staat voor haar inwoners en komt op voor haar belangen in nationaal en internationaal verband. Bestuur en medewerkers van Drenthe staan midden in de samenleving, stellen kerntaken en maatschappelijke opgaven centraal en geven via flexibele samenwerkingsverbanden invulling en uitvoering aan de ambities uit het collegeakkoord. Het interbestuurlijk en financieel toezicht wordt sober en proportioneel uitgevoerd.

Stand resultaten

Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling.