Begroot na wijz. € 13.217.123
Realisatie € 11.400.287
Resultaat € 1.816.836

Toelichting programma

Naast de inrichting van de omgeving zorgt de provincie er ook voor dat die omgeving veilig en schoon is. Zo werken zij samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en bodem en wordt toegezien op de productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Wij voeren een actief klimaat- en energiebeleid. Wij stimuleren de productie van duurzame energie en beschermen ons landschap tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 Europese Topsoil project met helikopter.De internationale samenwerking in het Interreg-project Topsoil heeft het mogelijk gemaakt om met een helikopter, gebruikmakend van de nieuwste technieken, over het Drentsche Aa-gebied te vliegen om de opbouw van de bodem in kaart te brengen. De verkregen gegevens worden gebruikt om te kunnen voorspellen hoe groot de veranderingen als gevolg van klimaatverandering zijn en wat we hieraan kunnen doen.

Stand resultaten

Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling.