In bestuurlijk opzicht was 2017 een bewogen jaar voor Drenthe in het algemeen en voor de provinciale organisatie in het bijzonder. We namen afscheid van Jacques Tichelaar en troffen in Jozias van Aartsen als waarnemend commissaris een enthousiast ambassadeur voor Drenthe. Maatschappelijke organisaties, ondernemers, bestuurders en inwoners van Drenthe werden door Provinciale Staten uitgedaagd om mee te denken over het profiel van de nieuwe commissaris. Dat leidde uiteindelijk tot de feestelijke installatie van Jetta Klijnsma op vrijdag 1 december.

Ook onvoorziene wisselingen in de directie. Vlak voor de zomer moest Annet van Schreven vanwege haar gezondheid helaas haar taken neerleggen. Haar overlijden in februari jongstleden heeft velen binnen en buiten de provinciale organisatie diep geraakt. Vanaf medio oktober tot eind december nam Wil Rutten de taken van Annet van Schreven over. Per 1 januari van dit jaar is Leendert Maarleveld interim directeur-secretaris.
Het dagelijks werk ging uiteraard gewoon door. Dat moest ook, want onze ambities voor een economisch, bereikbaar, ruimtelijk, energiek en samenwerkend Drenthe waren en zijn onverminderd groot. De investeringsagenda bleek ook in het afgelopen jaar een belangrijk instrument om, samen met onze partners zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties, mooie projecten aan te jagen, vlot te trekken, te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen.
We hebben onze positie als dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland verder versterkt. We hebben collega-provincies en het Rijk ervan weten te overtuigen dat de status van krimpregio ook aan ons toekomt. We hebben onze adviesrol in het kader van de Mijnbouwwet met verve opgepakt. We hebben hard gewerkt aan het vergroenen en verduurzamen van de economie. Samen met betrokkenen binnen en buiten de landsgrenzen hebben we de Drentse Duitsland-agenda vastgesteld. We hebben de bereikbaarheid van Drenthe verbeterd. Met de extra culturele impuls hebben we cultuur voor meer mensen toegankelijk gemaakt. Kortom: op alle beleidsterreinen hebben we ons, samen met onze maatschappelijke partners en andere overheden, maximaal ingezet om Drenthe elke dag een klein stukje beter en mooier te maken. Dat deden we al en dat blijven we doen. Want ‘Doen zit in onze Natuur’ en dat willen we graag uitdragen.
De Drentse Ambassade tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag bood daarvoor een prachtige gelegenheid. Onder aanvoering van ‘Drenthe is geweldig!’ ambassadeur Jozias van Aartsen, hebben we laten zien dat Drenthe veel meer te bieden heeft dan alleen hunebedden en fietspaden. Ook tijdens het IPO-congres in Emmen een maand later hebben we mogen ervaren dat we met recht trots mogen zijn op onze geweldige provincie.
Het bestuur is weer op volle sterkte, de financiën zijn op orde en de provincie ligt er mooi bij, of om het op z’n Drents te zeggen: ’t Kun minder… Dat is overigens geenszins aanleiding om rustig achterover te leunen, integendeel. Ook in het laatste jaar van deze coalitie staan we pal achter onze ambities om te bouwen aan een nog mooier en krachtiger Drenthe waarbij welzijn en welvaart met elkaar in balans zijn.
Wij vertrouwen erop dat wij u met de Jaarstukken 2017 op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten van onze inzet om dat te bereiken.

College van gedeputeerde staten van Drenthe