In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het Rijk aan dat van een aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het Rijk gelden ontvangen, verantwoording moet worden afgelegd in de jaarstukken. Door de afname van het aantal specifieke uitkeringen vanuit het Rijk neemt het aantal regelingen waarover verantwoording moet worden afgelegd navenant af. Over 2017 wordt 1 regeling verantwoord via deze rapportage.

  Het opgenomen overzicht is het door het Rijk voorgeschreven. De verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat cijfers aansluiten op de provinciale administratie, waardoor de administratieve lasten worden beperkt. In IPO-verband is afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over diverse relingen, waarover de provincies weer naar het Rijk moeten verantwoorden. Over 2017 dienen Drentse gemeenten zich aan de provincie voor 4 regelingen te verantwoorden te weten de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer. Regionale mobiliteitsfondsen (RSP), Bodemsanering en Binnenstadsfonds.

  Nr.

  Specifieke uitkering

  Indicator

  Indicator

  Indicator

  Indicator

  Indicator

  I&M

  E28B

  Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden

  Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuider

  Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

  Gerealiseerd Ja/Nee

  Besteding (jaar T) ten laste van SNN

  Overige bestedingen (jaar T)

  Te verrekenen met SNN

  Aard controle n.v.t.

  Aard controle R

  Aard controle R

  Aard controle R

  Aard controle R

  Indicatornummer: E28B / 01

  Indicatornummer: E28B / 02

  Indicatornummer: E28B / 03

  Indicatornummer: E28B / 04

  Indicatornummer: E28B / 05

  1

  UP-10-03055

  Nee

  € 0

  € 0

  € 0

  2

  UP-10-21307

  Nee

  € 0

  € 0

  € 0

  3

  UP-11-15071

  Nee

  € 0

  € 0

  € 0

  4

  UP-12-06690

  Nee

  € 0

  € 0

  € 0

  5

  UP-13-10546

  Nee

  -€ 1.242.952

  € 0

  € 0

  6

  UP-16-25836

  Nee

  € 0

  € 0

  € 0

  7

  UP-17-14989

  Nee

  € 0

  € 0

  € 0

  Kopie beschikkingsnummer

  Toelichting

  Eindverantwoording Ja/Nee

  Aard controle n.v.t.

  Aard controle n.v.t.

  Aard controle n.v.t.

  Indicatornummer: E28B / 06

  Indicatornummer: E28B / 07

  Indicatornummer: E28B / 08

  1

  UP-10-03055

  Geen besteding in 2017

  Nee

  2

  UP-10-21307

  Geen besteding in 2017

  Nee

  3

  UP-11-15071

  Geen besteding in 2017

  Nee

  4

  UP-12-06690

  Geen besteding in 2017

  Nee

  5

  UP-13-10546

  Project Hondsrugwegtunnel

  Nee

  6

  UP-16-25836

  Geen besteding in 2017

  Nee

  7

  UP-17-14989

  Geen besteding in 2017

  Nee