Eco soort20162017
RealisatieBegrotingRealisatieVerschil
PrimitiefGewijzigd
Middelen-152.746.405-168.145.691-180.427.432-183.389.3812.961.949
Lasten233.689.73979.913.497156.589.100179.244.299-22.655.199
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting11.367.7181.409.447-293.311146.607-439.918
Een duurzaam sluitende provinciale begroting11.367.7181.409.447-293.311146.607-439.918
BelastingenBelastingen00014.669-14.669
3040101: Overige financiële middelenBelastingen00014.669-14.669
430003: BelastingenBelastingen00014.669-14.669
InkoopInkoop9.714.42640.00040.00020.95419.046
3040101: Overige financiële middelenInkoop9.680.9370000
423014: Overige goederen en dienstenInkoop9.680.9370000
3720201: Voorzieningen openbaar belang nutsfunctiesInkoop33.48940.00040.00020.95419.046
423014: Overige goederen en dienstenInkoop33.48940.00040.00020.95419.046
KapitaallastenKapitaallasten27.6330000
3040101: Overige financiële middelenKapitaallasten9.1480000
465004: Toegerekende renteKapitaallasten9.1480000
3720201: Voorzieningen openbaar belang nutsfunctiesKapitaallasten18.4850000
465004: Toegerekende renteKapitaallasten18.4850000
Onvoorzien/stelpostOnvoorzien/stelpost01.235.947-466.8110-466.811
3050101: OnvoorzienOnvoorzien/stelpost0500.00025.000025.000
490001: Onvoorziene uitgavenOnvoorzien/stelpost0500.00025.000025.000
3050103: Overige stelpostenOnvoorzien/stelpost0735.947-491.8110-491.811
490002: Vrije bestedingsruimteOnvoorzien/stelpost0735.947-491.8110-491.811
RenteRente2072.5002.5002052.295
3000101: Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaarRente2072.5002.5002052.295
450002: Rente en kosten van opgenomen kasgeldRente2072.5002.5002052.295
Toev. voorzieningToev. voorziening1.625.451131.000131.000110.77920.221
3040101: Overige financiële middelenToev. voorziening1.625.451131.000131.000110.77920.221
463001: Rente toevoeging voorziening spaarhypothekenToev. voorziening119.353131.000131.000110.77920.221
466528: Bijdrage aan voorziening Monitoring voormalige stortplaatsenToev. voorziening1.129.8330000
466529: Bijdrage aan voorziening GrondwaterheffingToev. voorziening376.2650000
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie51.290.00352.496.59252.974.31552.476.253498.062
Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie51.290.00352.496.59252.974.31552.476.253498.062
ApparaatskostenApparaatskosten41.016.6660000
3060101: Saldo kostenverdeelstaatApparaatskosten41.016.6660000
481001: Toegerekende apparaatskostenApparaatskosten41.016.6660000
BelastingenBelastingen101.125100.000100.000103.779-3.779
2660701: Accommodatie ProvinciehuisBelastingen66.00867.00067.00064.0003.000
430003: BelastingenBelastingen66.00867.00067.00064.0003.000
2660702: Accommodatie Drents MuseumBelastingen29.20130.00030.00034.622-4.622
430003: BelastingenBelastingen29.20130.00030.00034.622-4.622
2660703: Accommodatie Drents DepotBelastingen3.1411.5001.5001.881-381
430003: BelastingenBelastingen3.1411.5001.5001.881-381
2660705: Accommodatie Huize TetrodeBelastingen2.7761.5001.5003.276-1.776
430003: BelastingenBelastingen2.7761.5001.5003.276-1.776
InkoopInkoop6.181.75011.693.69210.795.69213.644.089-2.848.397
2230701: Financiële administratieInkoop40.07620.79520.79537.052-16.257
423010: Risicofinanciering MKBInkoop00000
423014: Overige goederen en dienstenInkoop40.07620.79520.79537.051-16.256
2230704: Financiële adviezenInkoop228.835-587.528-680.836-787.294106.458
423014: Overige goederen en dienstenInkoop121.880318.369318.369309.9458.424
423112: ControlekostenInkoop73.3250000
423113: VerzekeringenInkoop07957950795
423115: Juridische kostenInkoop167.69693.308000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-134.066-1.000.000-1.000.000-1.097.23997.239
2240103: Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)Inkoop295.640805.988405.988390.28915.699
423113: VerzekeringenInkoop4.8696.6746.6744.1442.530
423114: arbeidsvoorwaardenInkoop176.693374.314124.31450.37473.940
423805: Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)Inkoop114.078425.000275.000347.726-72.726
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-11.95511.955
2240301: Personeels- & salarisadministratieInkoop17.37061.86061.86024.68737.173
423014: Overige goederen en dienstenInkoop14.813002.132-2.132
423117: automatisering gegevensverwerkingInkoop2.55756.10056.10022.55533.545
423263: Kosten seniorenregeling en FPU+Inkoop05.7605.76005.760
2240304: InkoopcoördinatieInkoop10.60115.30015.30020.313-5.013
423285: Kosten inkoopcoördinatieInkoop10.60115.30015.30020.313-5.013
2240701: ArbeidsomstandighedenInkoop205.726170.000963.308850.135113.173
423115: Juridische kostenInkoop0093.308130.769-37.461
423309: OrganisatieontwikkelingInkoop00700.000583.588116.412
423381: IGM middelenInkoop209.415170.000170.000126.85443.146
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-3.689008.923-8.923
2290105: ConcernopleidingenInkoop286.367126.900352.111232.278119.833
423166: ConcernopleidingenInkoop285.607126.900352.111255.61996.492
423309: OrganisatieontwikkelingInkoop4.2500000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-3.49000-23.34123.341
2290401: OR/GOInkoop10.96524.80024.80018.6936.107
423165: Kosten medezeggenschapInkoop13.19224.80024.80021.2933.507
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-2.22800-2.6002.600
2660101: Werkplek (technische infrastructuur)Inkoop367.787395.722350.722297.42153.301
423037: OnderhoudInkoop2.5030000
423435: SoftwareInkoop196.744251.316201.316229.881-28.565
423436: HardwareInkoop25.07224.90624.90629.730-4.824
423437: Ondersteuning I&AInkoop157.919119.500124.50054.47470.026
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-14.45100-16.66416.664
2660102: Informatiearchitectuur - ApplicatiesInkoop574.962614.209704.209709.214-5.005
423037: OnderhoudInkoop00018.623-18.623
423435: SoftwareInkoop537.369589.209589.209508.78980.420
423437: Ondersteuning I&AInkoop37.59325.000115.000181.802-66.802
2660103: Server (technische infrastructuur)Inkoop497.592643.642643.642576.56267.080
423435: SoftwareInkoop166.744324.995324.995238.17886.817
423436: HardwareInkoop28.90599.14729.14739.612-10.465
423437: Ondersteuning I&AInkoop301.942219.500289.500311.076-21.576
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-12.30512.305
2660104: Opslag (technische infrastructuur)Inkoop78.74260.00060.00084.989-24.989
423436: HardwareInkoop69.10450.00050.00077.704-27.704
423437: Ondersteuning I&AInkoop9.63810.00010.0007.2852.715
2660105: Netwerk (technische infrastructuur)Inkoop186.035194.261194.261177.09717.164
423435: SoftwareInkoop44.37810.33545.33531.44513.890
423436: HardwareInkoop135.108119.126136.126136.865-739
423437: Ondersteuning I&AInkoop6.54964.80012.8008.7884.013
2660106: I-beleid en ArchitectuurInkoop276.780522.617522.617504.98217.635
423436: HardwareInkoop00073.540-73.540
423438: InformatiebeleidInkoop276.780272.617272.617170.827101.790
423461: Maatregelen ICT-beveiligingInkoop0250.000250.000260.614-10.614
2660107: Documentaire informatievoorziening en beheerInkoop306.303292.814292.814240.36852.446
423164: Niet basis ICT voorzieningenInkoop22.91043.45443.45426.12017.334
423439: Documentverwerking(Post)Inkoop189.848148.231148.231129.47418.757
423459: DocumentmanagementsysteemInkoop93.545101.129101.12986.37314.756
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-1.6001.600
2660110: Dienstverlening Drents MuseumInkoop68.12760.000101.000130.699-29.699
423435: SoftwareInkoop0060.00080.406-20.406
423436: HardwareInkoop0041.00037.7423.258
423437: Ondersteuning I&AInkoop68.12760.000012.551-12.551
2660113: Dienstverlening ProlanderInkoop173.038180.000190.000160.18829.812
423435: SoftwareInkoop65.254100.00080.00084.503-4.503
423436: HardwareInkoop020.00001.842-1.842
423437: Ondersteuning I&AInkoop107.78560.000110.00073.84336.157
2660701: Accommodatie ProvinciehuisInkoop439.007498.895498.895321.048177.847
423014: Overige goederen en dienstenInkoop47.53360.00060.0004.10055.900
423113: VerzekeringenInkoop30.34627.00027.00022.6494.351
423140: Gas, water, elektra etc.Inkoop153.826200.000200.000133.71366.287
423167: Onderhoud dagelijks provinciehuisInkoop201.329192.395192.395149.38243.013
423460: AfvalverwijderingInkoop8.75519.50019.5007.55411.946
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-2.782003.650-3.650
2660702: Accommodatie Drents MuseumInkoop172.365196.000196.000217.628-21.628
423113: VerzekeringenInkoop74.47271.00071.00072.658-1.658
423138: Onderhoud Drents MuseumInkoop97.893125.000125.000148.345-23.345
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-3.3753.375
2660703: Accommodatie Drents DepotInkoop29.07249.35249.35244.9574.395
423113: VerzekeringenInkoop02.0002.0002.421-421
423406: Onderhoud depot Drents MuseumInkoop29.07247.35247.35242.5364.816
2660705: Accommodatie Huize TetrodeInkoop21.16140.50040.50021.52718.973
423427: Onderhoud Huize TetrodeInkoop7.59611.50011.50010.2431.257
423528: ServicekostenInkoop13.56429.00029.0009.94119.059
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop0001.342-1.342
2660901: Gastvrijheid (Catering)Inkoop527.478609.532564.532545.47019.062
423014: Overige goederen en dienstenInkoop16.97218.00018.00017.263737
423172: MaterialenInkoop20.32915.00020.00018.1851.815
423377: GrondstoffenInkoop48.12325.00060.00074.283-14.283
423378: Beheer en exploitatieInkoop12.60739.53219.53210.9118.621
423453: BedrijfsrestaurantInkoop186.896242.000192.000153.19238.808
423454: BodedienstenInkoop47.07970.00060.00043.24516.755
423455: Vergaderservice en evenementenInkoop195.474170.000195.000228.392-33.392
423456: EvenementenInkoop030.000000
2660902: BHV en beveiligingInkoop334.108310.730310.730257.62053.110
423440: Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV)Inkoop19.16932.73032.73017.40015.330
423446: Bewaking en beveiligingInkoop314.939278.000278.000240.22037.780
2660903: SchoonmaakInkoop311.333290.500290.500294.707-4.207
423142: SchoonmakenInkoop311.333290.500290.500294.707-4.207
2660904: Grafische dienstenInkoop349.138411.176411.176340.66570.511
423441: DocumentreproductieInkoop349.138411.176411.176340.66570.511
2660905: WerkplekomgevingInkoop54.02752.78752.78717.79934.988
422003: Aankoop meubilairInkoop54.02752.78752.78717.79934.988
2660906: ServicedeskInkoop38.86852.20052.20035.29216.908
423014: Overige goederen en dienstenInkoop16.03724.00024.00012.39011.610
423458: Kosten afscheid en jubileaInkoop22.83128.20028.20022.8525.348
423799: kosten poolauto'sInkoop00051-51
2660907: BestuursondersteuningInkoop162.420166.958166.958175.030-8.072
423443: BestuursondersteuningInkoop122.900130.958130.958137.988-7.030
423799: kosten poolauto'sInkoop39.52036.00036.00037.042-1.042
2660909: KantoorbenodigdhedenInkoop77.042121.73756.73749.0257.712
423442: Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelenInkoop77.042121.73756.73749.0257.712
2660910: Gastvrijheid (receptie)Inkoop40.78842.00042.00027.01214.988
423457: Hospitality receptieInkoop40.78842.00042.00027.01214.988
3060006: Loonkosten op taakveld 0.6 OverheadInkoop05.049.9453.640.7344.902.616-1.261.882
423002: DienstkledingInkoop054.59254.59244.45610.136
423005: Vorming en opleidingInkoop0624.961399.750407.702-7.952
423013: Meet- en tekengereedschapInkoop021.87921.87912.8009.079
423014: Overige goederen en dienstenInkoop0270.5001.500-676.111677.611
423015: BedrijfsvoeringskredietInkoop076.41078.043115.059-37.016
423016: UitzendkrachtenInkoop0193.074000
423164: Niet basis ICT voorzieningenInkoop036.38536.38540.818-4.433
423309: OrganisatieontwikkelingInkoop0700.000000
423380: Inhuur personeelInkoop0227.471000
423393: Frictiekosten LSMInkoop01.250.0001.250.0001.176.29173.709
423409: Kosten bedrijfsvoeringInkoop01.224.9051.223.2721.489.314-266.042
423465: Het bevorderen van in-, uit- en doorstroom obv kwaliteitInkoop0300.000000
423785: ICT apparatuurInkoop069.76869.76855.87313.895
423888: Kosten doorontwikkeling (PID)Inkoop00110.00038.34271.658
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-33.65833.658
426016: UitzendkrachtenInkoop00395.545182.259213.286
426380: Inhuur personeelInkoop0001.366.852-1.366.852
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop000682.620-682.620
3060011: Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale StatenInkoop000125.005-125.005
426380: Inhuur personeelInkoop000125.005-125.005
3060012: Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde StatenInkoop0200.000200.000296.781-96.781
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-21.60021.600
423375: kosten WW-uitkeringen ex-werknemersInkoop0200.000200.000172.86927.131
426380: Inhuur personeelInkoop000123.912-123.912
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop00021.600-21.600
3060014: Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatieInkoop000104.814-104.814
426380: Inhuur personeelInkoop000104.814-104.814
3060015: Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regioInkoop00030.015-30.015
426380: Inhuur personeelInkoop00030.015-30.015
3060019: Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lastenInkoop000125.726-125.726
426380: Inhuur personeelInkoop000125.726-125.726
3060021: Loonkosten op taakveld 2.1 LandwegenInkoop000418.138-418.138
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-321.285321.285
426380: Inhuur personeelInkoop000418.138-418.138
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop000321.285-321.285
3060022: Loonkosten op taakveld 2.2 WaterwegenInkoop000149.993-149.993
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-835.879835.879
426380: Inhuur personeelInkoop000149.993-149.993
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop000835.879-835.879
3060023: Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoerInkoop00081.700-81.700
426380: Inhuur personeelInkoop00081.700-81.700
3060029: Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lastenInkoop000109.185-109.185
426380: Inhuur personeelInkoop000109.185-109.185
3060032: Loonkosten op taakveld 3.2 Kwantiteit oppervlaktewaterInkoop00041.502-41.502
426380: Inhuur personeelInkoop00041.502-41.502
3060033: Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwaterInkoop00015.083-15.083
426380: Inhuur personeelInkoop00015.083-15.083
3060034: Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewaterInkoop00031.749-31.749
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-68.28068.280
426380: Inhuur personeelInkoop00031.749-31.749
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop00068.280-68.280
3060035: Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwaterInkoop00020.949-20.949
426380: Inhuur personeelInkoop00020.949-20.949
3060041: Loonkosten op taakveld 4.1 BodembeschermingInkoop00023.128-23.128
426380: Inhuur personeelInkoop00023.128-23.128
3060044: Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhavingInkoop00059.495-59.495
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-46.66646.666
426380: Inhuur personeelInkoop00059.495-59.495
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop00046.666-46.666
3060045: Loonkosten op taakveld 4.5 OntgrondingInkoop00021.787-21.787
426380: Inhuur personeelInkoop00021.787-21.787
3060046: Loonkosten op taakveld 4.6 DuurzaamheidInkoop000151.200-151.200
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-131.604131.604
426380: Inhuur personeelInkoop000151.200-151.200
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop000131.604-131.604
3060049: Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lastenInkoop00041.630-41.630
426380: Inhuur personeelInkoop00041.630-41.630
3060051: Loonkosten op taakveld 5.1 NatuurontwikkelingInkoop00090.080-90.080
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-85.50085.500
426380: Inhuur personeelInkoop00090.080-90.080
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop00085.500-85.500
3060052: Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebiedenInkoop000108.492-108.492
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-58.74858.748
426380: Inhuur personeelInkoop000108.492-108.492
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop00058.748-58.748
3060053: Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en faunaInkoop000137.959-137.959
426380: Inhuur personeelInkoop000137.959-137.959
3060061: Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenhedenInkoop00043.574-43.574
426380: Inhuur personeelInkoop00043.574-43.574
3060063: Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatieInkoop00047.531-47.531
426380: Inhuur personeelInkoop00047.531-47.531
3060064: Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerismeInkoop00053.512-53.512
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-131.810131.810
426380: Inhuur personeelInkoop00053.512-53.512
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop000131.810-131.810
3060069: Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lastenInkoop000122.062-122.062
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-90.89190.891
426380: Inhuur personeelInkoop000122.062-122.062
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop00090.891-90.891
3060071: Loonkosten op taakveld 7.1 CultuurInkoop00096.598-96.598
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-58.77658.776
426380: Inhuur personeelInkoop00096.598-96.598
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop00058.776-58.776
3060072: Loonkosten op taakveld 7.2 MaatschappijInkoop00065.291-65.291
426380: Inhuur personeelInkoop00065.291-65.291
3060081: Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordeningInkoop00076.673-76.673
423014: Overige goederen en dienstenInkoop000-3.5003.500
426380: Inhuur personeelInkoop00076.673-76.673
426480: Inhuur personeel t.l.v. projectenInkoop0003.500-3.500
3060082: Loonkosten op taakveld 8.2 VolkshuisvestingInkoop00014.245-14.245
426380: Inhuur personeelInkoop00014.245-14.245
3060083: Loonkosten op taakveld 8.3 Stedelijke vernieuwingInkoop00014.245-14.245
426380: Inhuur personeelInkoop00014.245-14.245
3060089: Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lastenInkoop0007.877-7.877
426380: Inhuur personeelInkoop0007.877-7.877
KapitaallastenKapitaallasten3.412.6692.607.5672.488.2902.488.2900
2660101: Werkplek (technische infrastructuur)Kapitaallasten381.542329.932329.932329.9320
462001: AfschrijvingKapitaallasten329.932329.932329.932329.9320
465004: Toegerekende renteKapitaallasten51.6100000
2660102: Informatiearchitectuur - ApplicatiesKapitaallasten430.985430.840389.616389.6160
462001: AfschrijvingKapitaallasten363.340430.840389.616389.6160
465004: Toegerekende renteKapitaallasten67.6460000
2660103: Server (technische infrastructuur)Kapitaallasten115.375105.242105.242105.2420
462001: AfschrijvingKapitaallasten105.242105.242105.242105.2420
465004: Toegerekende renteKapitaallasten10.1330000
2660104: Opslag (technische infrastructuur)Kapitaallasten190.730165.504165.504165.5040
462001: AfschrijvingKapitaallasten165.504165.504165.504165.5040
465004: Toegerekende renteKapitaallasten25.2260000
2660105: Netwerk (technische infrastructuur)Kapitaallasten96.183109.35374.35374.3530
462001: AfschrijvingKapitaallasten74.353109.35374.35374.3530
465004: Toegerekende renteKapitaallasten21.8300000
2660106: I-beleid en ArchitectuurKapitaallasten83.29047.50023.75023.7500
462001: AfschrijvingKapitaallasten77.89747.50023.75023.7500
465004: Toegerekende renteKapitaallasten5.3930000
2660107: Documentaire informatievoorziening en beheerKapitaallasten13.2540000
462001: AfschrijvingKapitaallasten12.6840000
465004: Toegerekende renteKapitaallasten5710000
2660701: Accommodatie ProvinciehuisKapitaallasten2.012.4631.335.2681.335.2681.335.2680
462001: AfschrijvingKapitaallasten1.334.8931.335.2681.335.2681.335.2680
465004: Toegerekende renteKapitaallasten677.5700000
2660705: Accommodatie Huize TetrodeKapitaallasten36.64413.75013.75013.7500
462001: AfschrijvingKapitaallasten13.75013.75013.75013.7500
465004: Toegerekende renteKapitaallasten22.8940000
2660902: BHV en beveiligingKapitaallasten40.51742.04329.04329.0430
462001: AfschrijvingKapitaallasten29.04342.04329.04329.0430
465004: Toegerekende renteKapitaallasten11.4740000
2660905: WerkplekomgevingKapitaallasten11.68528.13521.83221.8320
462001: AfschrijvingKapitaallasten3.13528.13521.83221.8320
465004: Toegerekende renteKapitaallasten8.5500000
LonenLonen037.511.30939.006.30935.662.3023.344.007
3060006: Loonkosten op taakveld 0.6 OverheadLonen012.981.98513.600.96812.434.9581.166.010
410001: SalarissenLonen012.981.98513.600.96812.434.9581.166.010
3060011: Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale StatenLonen01.200.9841.243.8751.137.238106.637
410001: SalarissenLonen01.200.9841.243.8751.137.238106.637
3060012: Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde StatenLonen01.190.4831.232.9991.127.294105.705
410001: SalarissenLonen01.190.4831.232.9991.127.294105.705
3060014: Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatieLonen01.007.0011.042.964953.55189.413
410001: SalarissenLonen01.007.0011.042.964953.55189.413
3060015: Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regioLonen0288.372298.671273.06625.605
410001: SalarissenLonen0288.372298.671273.06625.605
3060019: Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lastenLonen01.207.9121.251.0501.143.798107.252
410001: SalarissenLonen01.207.9121.251.0501.143.798107.252
3060021: Loonkosten op taakveld 2.1 LandwegenLonen04.017.2494.160.7173.804.019356.698
410001: SalarissenLonen04.017.2494.160.7173.804.019356.698
3060022: Loonkosten op taakveld 2.2 WaterwegenLonen01.441.0571.492.5211.364.567127.954
410001: SalarissenLonen01.441.0571.492.5211.364.567127.954
3060023: Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoerLonen0784.934812.967743.27169.696
410001: SalarissenLonen0784.934812.967743.27169.696
3060029: Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lastenLonen01.048.9931.086.456993.31493.142
410001: SalarissenLonen01.048.9931.086.456993.31493.142
3060032: Loonkosten op taakveld 3.2 Kwantiteit oppervlaktewaterLonen0398.730412.970377.56635.404
410001: SalarissenLonen0398.730412.970377.56635.404
3060033: Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwaterLonen0144.911150.086137.21912.867
410001: SalarissenLonen0144.911150.086137.21912.867
3060034: Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewaterLonen0305.029315.923288.83927.084
410001: SalarissenLonen0305.029315.923288.83927.084
3060035: Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwaterLonen0201.265208.453190.58217.871
410001: SalarissenLonen0201.265208.453190.58217.871
3060041: Loonkosten op taakveld 4.1 BodembeschermingLonen0222.197230.133210.40419.729
410001: SalarissenLonen0222.197230.133210.40419.729
3060044: Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhavingLonen0571.593592.006541.25350.753
410001: SalarissenLonen0571.593592.006541.25350.753
3060045: Loonkosten op taakveld 4.5 OntgrondingLonen0209.316216.791198.20618.585
410001: SalarissenLonen0209.316216.791198.20618.585
3060046: Loonkosten op taakveld 4.6 DuurzaamheidLonen01.452.6501.504.5281.375.545128.983
410001: SalarissenLonen01.452.6501.504.5281.375.545128.983
3060049: Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lastenLonen0399.954414.238378.72535.513
410001: SalarissenLonen0399.954414.238378.72535.513
3060051: Loonkosten op taakveld 5.1 NatuurontwikkelingLonen0865.440896.348819.50476.844
410001: SalarissenLonen0865.440896.348819.50476.844
3060052: Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebiedenLonen01.042.3351.079.560987.00992.551
410001: SalarissenLonen01.042.3351.079.560987.00992.551
3060053: Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en faunaLonen01.325.4411.372.7771.255.089117.688
410001: SalarissenLonen01.325.4411.372.7771.255.089117.688
3060061: Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenhedenLonen0418.631433.582396.41137.171
410001: SalarissenLonen0418.631433.582396.41137.171
3060063: Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatieLonen0456.654472.962432.41540.547
410001: SalarissenLonen0456.654472.962432.41540.547
3060064: Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerismeLonen0514.119532.479486.83045.649
410001: SalarissenLonen0514.119532.479486.83045.649
3060069: Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lastenLonen01.172.7071.214.5881.110.461104.127
410001: SalarissenLonen01.172.7071.214.5881.110.461104.127
3060071: Loonkosten op taakveld 7.1 CultuurLonen0928.062961.206878.80282.404
410001: SalarissenLonen0928.062961.206878.80282.404
3060072: Loonkosten op taakveld 7.2 MaatschappijLonen0627.279649.681593.98455.697
410001: SalarissenLonen0627.279649.681593.98455.697
3060081: Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordeningLonen0736.630762.937697.53065.407
410001: SalarissenLonen0736.630762.937697.53065.407
3060082: Loonkosten op taakveld 8.2 VolkshuisvestingLonen0136.860141.747129.59512.152
410001: SalarissenLonen0136.860141.747129.59512.152
3060083: Loonkosten op taakveld 8.3 Stedelijke vernieuwingLonen0136.860141.747129.59512.152
410001: SalarissenLonen0136.860141.747129.59512.152
3060089: Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lastenLonen075.67678.37971.6606.719
410001: SalarissenLonen075.67678.37971.6606.719
SubsidieSubsidie06.2316.23106.231
2230704: Financiële adviezenSubsidie06.2316.23106.231
440047: Personeelsvereniging Provincie DrentheSubsidie06.2316.23106.231
Toev. voorzieningToev. voorziening577.793577.793577.793577.7930
2660701: Accommodatie ProvinciehuisToev. voorziening398.750398.750398.750398.7500
466003: Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuisToev. voorziening398.750398.750398.750398.7500
2660702: Accommodatie Drents MuseumToev. voorziening165.000165.000165.000165.0000
466005: Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents MuseumToev. voorziening165.000165.000165.000165.0000
2660703: Accommodatie Drents DepotToev. voorziening14.04314.04314.04314.0430
466007: Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents MuseumToev. voorziening14.04314.04314.04314.0430
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen171.032.01926.007.458103.908.096126.621.439-22.713.343
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen171.032.01926.007.458103.908.096126.621.439-22.713.343
Adm. boekingenAdm. boekingen117.352347.917282.169282.1690
3080101: Mutaties reservesAdm. boekingen117.352347.917282.169282.1690
464062: Inflatiecorrectie RSP (IBOI)Adm. boekingen117.352347.917282.169282.1690
Bijdr. aan reservesBijdr. aan reserves170.914.66725.659.541103.625.927126.339.270-22.713.343
3080101: Mutaties reservesBijdr. aan reserves170.914.66725.659.541103.625.927126.339.270-22.713.343
461020: Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleindenBijdr. aan reserves00523.820523.8200
461026: Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de PuntBijdr. aan reserves1.600.346602.370996.8701.031.971-35.101
461043: Bijdrage aan saldireserveBijdr. aan reserves5.662.31906.003.4526.003.4520
461046: Bijdrage aan reserve versterking economisch structuurBijdr. aan reserves1.500.000400.0002.400.0004.157.018-1.757.018
461050: Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en VervoerBijdr. aan reserves2.625.22950.0126.291.05410.066.054-3.775.000
461086: Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILGBijdr. aan reserves11.562.0933.222.7143.222.7143.245.256-22.542
461088: Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek PakketBijdr. aan reserves3.151.2461.000.00020.359.39628.742.396-8.383.000
461090: Bijdrage aan FinancieringsreserveBijdr. aan reserves7.161.466933.293933.293933.2930
461091: Bijdrage aan reserve vitaal plattelandBijdr. aan reserves330.000001.614.171-1.614.171
461093: Bijdrage aan Cofinancieringsreserve EuropaBijdr. aan reserves3.180.6320000
461099: Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financierenBijdr. aan reserves4.385.1983.000.0006.150.0006.150.0000
461101: Bijdrage aan reserve natuurbeleidBijdr. aan reserves48.532.98115.257.93825.664.68029.902.940-4.238.260
461102: Bijdrage aan Reserve investeringsagendaBijdr. aan reserves70.000.00005.100.0005.100.0000
461103: Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegenBijdr. aan reserves841.99747.001983.8581.389.836-405.978
461104: Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoerBijdr. aan reserves9.115.2711.146.2134.546.7907.029.062-2.482.272
461106: Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport EeldeBijdr. aan reserves0016.650.00016.650.0000
461107: Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepactBijdr. aan reserves00300.000300.0000
461513: Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34Bijdr. aan reserves1.265.88903.500.0003.500.0000
Baten-386.436.145-248.059.188-337.016.532-362.633.68025.617.148
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting-216.177.517-206.421.161-217.269.730-231.475.47514.205.745
Een duurzaam sluitende provinciale begroting-216.177.517-206.421.161-217.269.730-231.475.47514.205.745
Adm. boekingenAdm. boekingen-9.165.8260000
3010102: Bespaarde renteAdm. boekingen-8.834.0000000
863001: Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)Adm. boekingen-8.834.0000000
3060102: Saldo kostenplaats kapitaallastenAdm. boekingen-331.8260000
860007: Bijdrage van de kostenplaats kapitaallastenAdm. boekingen-331.8260000
DividendDividend-2.632.882-3.103.633-2.731.122-2.953.522222.400
3040101: Overige financiële middelenDividend-89.505-100.912000
830001: Dividend van de aandelen in de BNGDividend-89.505-100.912000
3720201: Voorzieningen openbaar belang nutsfunctiesDividend-2.543.377-3.002.721-2.587.212-2.776.813189.601
830002: Dividenden aandelen NV Waterleidingmij DrentheDividend0-2.721-2.7210-2.721
830003: Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)Dividend-2.543.377-3.000.000-2.584.491-2.776.813192.322
3720202: Overige deelnemingenDividend00-143.910-176.71032.800
830001: Dividend van de aandelen in de BNGDividend00-143.910-176.71032.800
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-2.529.3260-400.000-4.552.9544.152.954
3000102: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.3Ontv. bijdragen000-375.758375.758
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-375.758375.758
3040101: Overige financiële middelenOntv. bijdragen-2.525.8930-400.000-4.177.1963.777.196
823005: Doorberekende kostenOntv. bijdragen-397.1000-400.000-4.175.0003.775.000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-2.044.6410000
823052: Correcties btw-compensatiefonds batenOntv. bijdragen-84.15200-2.1962.196
3720201: Voorzieningen openbaar belang nutsfunctiesOntv. bijdragen-3.4330000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-3.4330000
Ontv.subsidiesOntv.subsidies-146.858.748-144.444.314-155.774.883-164.827.4339.052.550
3020102: Uitkering ProvinciefondsOntv.subsidies-146.858.748-144.444.314-155.774.883-164.827.4339.052.550
831025: Uitkering uit het ProvinciefondsOntv.subsidies0-57.636.200-138.559.735-138.372.420-187.315
831052: Decentralisatie-uitkering bodemsaneringOntv.subsidies0-2.144.561-2.144.561-2.144.5610
831053: Decentralisatie-uitkering monumentenzorgOntv.subsidies0-494.185-494.185-494.1850
831058: Decentralisatie-uitkering externe veiligheidOntv.subsidies00-143.000-143.0000
831060: Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)Ontv.subsidies0-2.591.139-2.701.000-11.084.0008.383.000
831257: Decentralisatie-uitkering NatuurOntv.subsidies0-51.650.000000
831265: Decentralisatie-uitkering Verkeer en VervoerOntv.subsidies0-27.670.668000
831266: Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en VervoerOntv.subsidies0-1.967.561-1.967.561-1.967.5610
831269: Decentralisatie-uitkering BRZOOntv.subsidies0-290.000000
831278: DU Vierkant voor WerkOntv.subsidies00-3.500.000-3.500.0000
831279: DU Erfgoed en ruimteOntv.subsidies00-94.500-94.5000
831280: DU Beter benuttenOntv.subsidies00-2.273.000-2.323.00050.000
831281: DU Ontwikkelingsbedrijf NOMOntv.subsidies00-2.000.000-2.000.0000
831282: DU ZoetwatermaatregelenOntv.subsidies00-786.371-786.3710
831283: DU Hydrologische maatregelenOntv.subsidies00-1.110.970-1.917.835806.865
840025: Uitkering uit het ProvinciefondsOntv.subsidies-56.437.4350000
840052: Decentralisatie-uitkering bodemsaneringOntv.subsidies-2.144.5610000
840053: Decentralisatie-uitkering monumentenzorgOntv.subsidies-494.1850000
840060: Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)Ontv.subsidies-2.706.0000000
840253: Luchthavens 2011-2014Ontv.subsidies-56.4370000
840257: Decentralisatie-uitkering NatuurOntv.subsidies-50.291.7310000
840265: Decentralisatie-uitkering Verkeer en VervoerOntv.subsidies-27.646.1250000
840266: Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en VervoerOntv.subsidies-1.967.5610000
840269: Decentralisatie-uitkering BRZOOntv.subsidies-343.4930000
840270: Decentralisatie-uitkering DuurzaamDoorOntv.subsidies-100.0000000
840273: DU Hydrologische maatregelenOntv.subsidies-3.351.7400000
840274: DU ZoetwatermaatregelenOntv.subsidies-539.4800000
840276: DU Projectstimulering Interreg VOntv.subsidies-47.5000000
840277: DU Erfgoed en ruimteOntv.subsidies-222.5000000
840278: DU Vierkant voor WerkOntv.subsidies-510.0000000
Opbr. renteOpbr. rente-109-3.273.214-2.763.725-2.795.56731.842
3000101: Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaarOpbr. rente-10900-55
850002: Rente van belegd kasgeldOpbr. rente-10900-55
3000102: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.3Opbr. rente0-2.143.838-2.763.725-2.795.56331.838
850003: Rente langlopende geldleningen UGOpbr. rente00-936.885-1.012.42275.537
850011: Rente Annuiteiten hypotheekOpbr. rente0-62.228-21.432-21.332-100
850012: Rente Aflossingsvrije hypotheekOpbr. rente0-377.807-173.701-171.917-1.784
850013: Rente SpaarhypotheekOpbr. rente0-266.866-194.770-192.820-1.950
850017: Rente uitzettingen langer dan 1 jaarOpbr. rente0-1.436.937-1.436.937-1.397.072-39.865
3000103: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 6.9Opbr. rente0-131.231000
850003: Rente langlopende geldleningen UGOpbr. rente0-131.231000
3000104: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 8.1Opbr. rente0-12.441000
850003: Rente langlopende geldleningen UGOpbr. rente0-12.441000
3000105: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 6.3Opbr. rente0-7.450000
850003: Rente langlopende geldleningen UGOpbr. rente0-7.450000
3000106: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 4.6Opbr. rente0-2.123000
850003: Rente langlopende geldleningen UGOpbr. rente0-2.123000
3000107: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 7.1Opbr. rente0-19.000000
850003: Rente langlopende geldleningen UGOpbr. rente0-19.000000
3000108: Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.4Opbr. rente0-957.131000
850003: Rente langlopende geldleningen UGOpbr. rente0-382.305000
850016: Rente langlopende bruglening EnexisOpbr. rente0-574.826000
Opcenten MRBOpcenten MRB-54.990.625-55.600.000-55.600.000-56.345.997745.997
3030102: Eigen middelenOpcenten MRB-54.990.625-55.600.000-55.600.000-56.345.997745.997
812001: Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelastingOpcenten MRB-54.990.625-55.600.000-55.600.000-56.345.997745.997
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie-2.895.488-3.295.581-3.382.831-4.675.6091.292.778
Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie-2.895.488-3.295.581-3.382.831-4.675.6091.292.778
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-2.895.488-3.295.581-3.382.831-4.675.6091.292.778
2230701: Financiële administratieOntv. bijdragen-750.883-716.000-636.000-639.1743.174
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-389.117-402.000-402.000-384.783-17.217
823092: Overige opbrengsten RUDOntv. bijdragen-361.765-314.000-234.000-254.39120.391
2230704: Financiële adviezenOntv. bijdragen-980-6.000-6.0000-6.000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-980-6.000-6.0000-6.000
2240301: Personeels- & salarisadministratieOntv. bijdragen-6.774-28.175-28.175-38.95810.783
823014: SchadevergoedingenOntv. bijdragen-40000-150150
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-2.2222.222
823064: Terugontvangen kosten dienstverleningOntv. bijdragen-6.374-28.175-28.175-22.433-5.742
823997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)Ontv. bijdragen000-14.15414.154
2240701: ArbeidsomstandighedenOntv. bijdragen0-6.500-6.5000-6.500
823064: Terugontvangen kosten dienstverleningOntv. bijdragen0-6.500-6.5000-6.500
2660101: Werkplek (technische infrastructuur)Ontv. bijdragen-12.779-12.907-12.907-12.792-115
823005: Doorberekende kostenOntv. bijdragen-12.779-12.907-12.907-12.792-115
2660104: Opslag (technische infrastructuur)Ontv. bijdragen-22.7830000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-22.7830000
2660110: Dienstverlening Drents MuseumOntv. bijdragen-85.000-85.000-143.250-126.554-16.696
823064: Terugontvangen kosten dienstverleningOntv. bijdragen-85.000-85.000-143.250-126.554-16.696
2660111: Dienstverlening RUDOntv. bijdragen-60.7780000
823092: Overige opbrengsten RUDOntv. bijdragen-60.7780000
2660113: Dienstverlening ProlanderOntv. bijdragen-220.500-180.000-234.000-234.0000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-220.500-180.000-234.000-234.0000
2660701: Accommodatie ProvinciehuisOntv. bijdragen-790.397-446.578-798.293-794.093-4.200
822003: Ontvangen huurOntv. bijdragen0-446.578000
822005: Huur DVO ProlanderOntv. bijdragen-329.0000-329.000-329.0000
822006: Huur DVO RUDOntv. bijdragen-438.4060-446.578-441.477-5.101
822007: Huur DVO DEOOntv. bijdragen-22.4900-22.715-22.512-203
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-50200-1.1041.104
2660705: Accommodatie Huize TetrodeOntv. bijdragen-67.551-67.670-67.670-65.355-2.315
822003: Ontvangen huurOntv. bijdragen-67.551-67.670-67.670-65.355-2.315
2660901: Gastvrijheid (Catering)Ontv. bijdragen-269.340-295.000-250.000-288.16838.168
823004: Kasopbrengsten kantineOntv. bijdragen-80.116-120.000-60.000-53.863-6.137
823005: Doorberekende kostenOntv. bijdragen-189.223-175.000-190.000-234.30544.305
2660904: Grafische dienstenOntv. bijdragen-570.778-398.107-498.107-499.7931.686
823012: Terugontvangen kosten drukwerkOntv. bijdragen-570.778-398.107-498.107-499.7931.686
2660905: WerkplekomgevingOntv. bijdragen0-24.065-1.3500-1.350
823005: Doorberekende kostenOntv. bijdragen0-22.715000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen0-1.000000
823065: Opbrengst verkoop meubilairOntv. bijdragen0-350000
825001: Verkoop duurzame roerende zakenOntv. bijdragen00-1.3500-1.350
2660907: BestuursondersteuningOntv. bijdragen-36.946-36.000-36.000-40.8204.820
823005: Doorberekende kostenOntv. bijdragen-36.946-36.000-36.000-40.8204.820
3060006: Loonkosten op taakveld 0.6 OverheadOntv. bijdragen0-993.579-664.579-1.624.033959.454
823006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen0-14.000000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen0-750.000-421.000-1.207.790786.790
823088: Bijdrage personeel in telefonie kostenOntv. bijdragen000-19.70319.703
823093: Doorberekende lonen Waterwet.Ontv. bijdragen0-229.579-229.579-229.5790
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen00-14.000-166.961152.961
3060011: Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale StatenOntv. bijdragen000-15.26915.269
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-15.26915.269
3060012: Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde StatenOntv. bijdragen000-15.13615.136
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-15.13615.136
3060014: Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatieOntv. bijdragen000-12.80312.803
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-12.80312.803
3060015: Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regioOntv. bijdragen000-3.6663.666
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-3.6663.666
3060019: Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lastenOntv. bijdragen000-15.35815.358
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-15.35815.358
3060021: Loonkosten op taakveld 2.1 LandwegenOntv. bijdragen000-51.07651.076
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-51.07651.076
3060022: Loonkosten op taakveld 2.2 WaterwegenOntv. bijdragen000-18.32218.322
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-18.32218.322
3060023: Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoerOntv. bijdragen000-9.9809.980
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-9.9809.980
3060029: Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lastenOntv. bijdragen000-13.33713.337
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-13.33713.337
3060032: Loonkosten op taakveld 3.2 Kwantiteit oppervlaktewaterOntv. bijdragen000-5.0705.070
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-5.0705.070
3060033: Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwaterOntv. bijdragen000-1.8421.842
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-1.8421.842
3060034: Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewaterOntv. bijdragen000-3.8783.878
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-3.8783.878
3060035: Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwaterOntv. bijdragen000-2.5592.559
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-2.5592.559
3060041: Loonkosten op taakveld 4.1 BodembeschermingOntv. bijdragen000-2.8252.825
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-2.8252.825
3060044: Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhavingOntv. bijdragen000-7.2677.267
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-7.2677.267
3060045: Loonkosten op taakveld 4.5 OntgrondingOntv. bijdragen000-2.6612.661
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-2.6612.661
3060046: Loonkosten op taakveld 4.6 DuurzaamheidOntv. bijdragen000-18.46918.469
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-18.46918.469
3060049: Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lastenOntv. bijdragen000-5.0855.085
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-5.0855.085
3060051: Loonkosten op taakveld 5.1 NatuurontwikkelingOntv. bijdragen000-11.00311.003
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-11.00311.003
3060052: Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebiedenOntv. bijdragen000-13.25213.252
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-13.25213.252
3060053: Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en faunaOntv. bijdragen000-16.85216.852
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-16.85216.852
3060061: Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenhedenOntv. bijdragen000-5.3235.323
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-5.3235.323
3060063: Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatieOntv. bijdragen000-5.8065.806
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-5.8065.806
3060064: Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerismeOntv. bijdragen000-6.5376.537
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-6.5376.537
3060069: Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lastenOntv. bijdragen000-14.91014.910
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-14.91014.910
3060071: Loonkosten op taakveld 7.1 CultuurOntv. bijdragen000-11.79911.799
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-11.79911.799
3060072: Loonkosten op taakveld 7.2 MaatschappijOntv. bijdragen000-7.9757.975
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-7.9757.975
3060081: Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordeningOntv. bijdragen000-9.3669.366
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-9.3669.366
3060082: Loonkosten op taakveld 8.2 VolkshuisvestingOntv. bijdragen000-1.7401.740
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-1.7401.740
3060083: Loonkosten op taakveld 8.3 Stedelijke vernieuwingOntv. bijdragen000-1.7401.740
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-1.7401.740
3060089: Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lastenOntv. bijdragen000-962962
826006: Bijdrage derden in salariskostenOntv. bijdragen000-962962
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen-167.363.140-38.342.446-116.363.971-126.482.59610.118.625
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen-167.363.140-38.342.446-116.363.971-126.482.59610.118.625
Bijdr. van reservesBijdr. van reserves-167.363.140-38.342.446-116.363.971-126.482.59610.118.625
3080101: Mutaties reservesBijdr. van reserves-167.363.140-38.342.446-116.363.971-126.482.59610.118.625
861001: Bijdrage van reserve voor algemene doeleindenBijdr. van reserves-14.700.0000000
861003: Bijdrage van reserve versterking economisch structuurBijdr. van reserves-2.403.415-1.000.000-3.900.000-3.900.0000
861004: Bijdrage van de saldireserveBijdr. van reserves-4.786.908-2.162.443-10.378.587-10.378.5870
861007: Bijdrage van Reserve Regio Specifiek PakketBijdr. van reserves-40.172.938-17.547.632-20.539.032-28.432.1877.893.155
861008: Bijdrage van reserve grondwaterheffingBijdr. van reserves-376.2650000
861055: Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De PuntBijdr. van reserves-1.002.000-340.000-477.600-477.6000
861060: Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsenBijdr. van reserves-1.129.8330000
861085: Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34Bijdr. van reserves-2.565.894-2.500.000-9.373.076-9.373.0760
861086: Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter ApelBijdr. van reserves-160.000-933.293-933.293-933.2930
861090: Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILGBijdr. van reserves-15.410.085-1.018.132-1.253.722-1.253.7220
861095: Bijdrage van FinancieringsreserveBijdr. van reserves-55.500.0000-5.100.000-5.100.0000
861096: Bijdrage van reserve vitaal plattelandBijdr. van reserves-2.489.142-2.409.750-2.989.750-2.989.7500
861097: Bijdrage van Cofinancieringsreserve EuropaBijdr. van reserves-2.321.196-2.321.196-2.321.196-4.546.6662.225.470
861098: Bijdrage van reserve organisatie ontwikkelingBijdr. van reserves-239.1950000
861099: Bijdrage van Reserve opvang revolverend financierenBijdr. van reserves-1.590.0000000
861100: Bijdrage van Reserve financieringsfonds DrentheBijdr. van reserves-4.000.0000000
861101: Bijdrage van reserve natuurbeleidBijdr. van reserves-11.528.4110-8.302.698-8.302.6980
861102: Bijdrage van Reserve investeringsagendaBijdr. van reserves-6.100.000-8.110.000-44.855.000-44.855.0000
861104: Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoerBijdr. van reserves-637.8580-2.940.017-2.940.0170
861105: Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegenBijdr. van reserves-250.0000000
861106: Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport EeldeBijdr. van reserves00-3.000.000-3.000.0000

Vrij scherm

Toelichting

Saldo Programma

2.961.949

Totaal verrekend met reserves lasten binnen product 8.4

-22.713.343

Totaal verrekend met reserves baten binnen product 8.4

10.118.625

Saldo Programma, zonder product reserves

15.556.666

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

-8.383.000

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

-3.775.000

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

-50.000

Totaal verrekend met reserves

-12.208.000

Resultaat programma na bestemming reserves

3.348.666

Toelichtingen lasten

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 439.918,--.
De voornaamste afwijking betreft:

8.1.06 Vrije bestedingsruimte.
De saldi van de bestuursrapportages zijn ten laste van deze post gebracht. Daardoor is de vrije bestedingsruimte in 2017 gedaald van € 735.947,-- naar minus € 491.811,--.

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

De totale afwijking betreft een voordeel van € 498.062,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

8.2.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap
Op het budget Arbeidsvoorwaarden houden we dit jaar ruim € 73.940,-- over. Vrijwel alle kosten samenhangende met Arbeidsvoorwaarden maken deel uit van het budget loonkosten. Vanaf 2018 zal het budget arbeidsvoorwaarden worden belast met de kosten voortvloeiende uit de nieuwe “Reisregeling provincie Drenthe”. Verder waren er wat kleine mee- en tegenvallers op de budgetten Integrale gezondheidsmiddelen en Juridische kosten en is het budget voor organisatieontwikkeling ad € 700.000,-- niet volledig benut. Het voordeel op dit budget bedraagt € 116.412,--.

8.2.03 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment
Jaarlijks hebben we € 752.000,-- beschikbaar voor opleidingen. Op het centrale opleidingsbudget van € 352.111,-- (onderdeel van deze doelstelling) deed zich een voordeel voor van € 96.492,--. Het decentrale opleidingsbudget van € 400.000,-- (onderdeel van de doelstelling 8.2.11 inzet ondersteunend personeel en middelen) is volledig besteed.

8.2.04 Directe personele inzet
Een overzicht en toelichting op de loonkosten, inhuur (uitzendkrachten) en dekking van salarissen is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Uitvoeringsinformatie bij de jaarrekening. De loon- en inhuurkosten worden in dezelfde verhouding als in de begroting gesplitst in loonkosten ondersteunend personeel (zie 9.2.11) en Loonkosten direct personeel. Op de toegerekende lasten deed zich een overschrijding voor van € 348.023,--. Die wordt gecompenseerd door extra baten ( € 311.868,--).

8.2.05 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten
De belangrijkste oorzaak zit bij de grafische diensten. Daar is een voordeel geweest van € 70.511,-- door fluctuerende vraag vanuit de organisatie en door standaardisatie in dienstverlening, waardoor de kosten verlaagd konden worden. Daarnaast zijn de kosten voor bewaking, beveiliging en hospitality in totaal € 53.110,-- lager uitgevallen door een nieuw contract met een andere leverancier. Wel zal dit contract in 2018 met 4,68% stijgen. De overige verschillen zijn kleinere verschillen in de kosten BHV, Servicedesk en restauratieve voorzieningen.

8.2.06 Een financieel gezonde organisatie die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium.
De omvang van de voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) wordt jaarlijks door een externe partij berekend. Bij die berekening wordt nu een hogere rekenrente gehanteerd dan vorig jaar. Dat leidt tot hogere opbrengsten en daardoor moet een onttrekking aan de voorziening van € 1.080.682,-- plaatsvinden. Daarmee wordt de verwachte vrijval uit voorgaande jaren met ruim € 97.239,-- overtroffen.

8.2.08 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten
De prijzen van gas en elektra waren de afgelopen jaren laag. En door onze inkoopwijze (op index) hebben we daarvan een voordeel gehad. Naar verwachting stijgen de energieprijzen de komende jaren. Het voordeel in 2017 bedroeg € 66.287,--. Verder is het onderhoud provinciehuis in 2017 € 43.012,-- lager uitgevallen door de inzet van een participatiemedewerker. Daardoor was minder inkoop van aannemers nodig. Ook zijn er minder uitgaven nodig geweest voor aanpassingen in het provinciehuis ten behoeve van de gelieerde organisaties. Dit heeft een voordeel opgeleverd van € 55.900,--. Verder zijn de kosten voor aankoop meubilair € 34.988,-- lager uitgevallen, omdat in 2017 geen jaarlijkse deelvervanging van bureaustoelen heeft plaatsgevonden en een aantal aankopen zijn doorgeschoven naar 2018.

8.2.09 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm
Vooral de postverwerking heeft veel minder geld gekost dan begroot en in vergelijking met 2016, toen er een grote oplage van de Verkeerskrant was verspreid.

8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding, gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur waarmee gegevens worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd
Bij de werkplek zijn de kosten € 53.301,-- lager geweest doordat de uitrol van de nieuwe mobiele telefoons is vertraagd naar januari 2018 door het zorgvuldig betrekken van de medewerkers in het proces. Hierdoor zijn ook de inrichtingen en aanpassingen op de telefoon uitgesteld. Een deel van de kosten voor ondersteuning van de uitrol zal dan ook begin 2018 komen. Mede door bovenstaande vertraging, schuiven ook de werkzaamheden voor de benodigde aanpassingen infrastructuur (Server) naar 2018 op. In 2017 zijn daarom deze kosten € 67.080,-- lager geweest.

8.2.11 Inzet ondersteunend personeel
Een overzicht en toelichting op de loonkosten, inhuur (w.o. uitzendkrachten) en dekking van salarissen is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Uitvoeringsinformatie bij de jaarrekening. De loon- en inhuurkosten worden in dezelfde verhouding als in de begroting gesplitst in loonkosten ondersteunend personeel en Loonkosten direct personeel (zie 8.2.04). Op de toegerekende lasten deed zich een overschrijding voor van € 95.872,--. De grootste posten die deel uitmaken van de dit bedrag zijn:
Kosten bedrijfsvoering
De kosten voor bedrijfsvoering omvat de kosten voor drukwerk, restauratieve voorzieningen, reis- en verblijfkosten en dergelijke. In 2017 vond een overschrijding plaats van € 266.042,--. Vanaf 2018 vindt om efficiency redenen geen doorbelasting meer plaats naar de teams. Het bedrijfsvoering budget wordt grotendeels overgeheveld naar centrale budgetten voor de genoemde onderdelen. Het budget zal in 2018 vooral bestaan uit zakelijke reiskosten, kleine attenties en dergelijke.
Kosten doorontwikkeling PID
De kosten voor doorontwikkeling facilitaire teams (partner in Dienstverlening) heeft in 2017 tot € 71.658,-- minder kosten geleid dan vooraf was ingeschat. Dit geldt met name voor de kosten vervanging applicatiebeheer, kosten gastheerschap en servicedesk. Het traject zou in drie jaar zijn afgerond, maar er is nog een kleine afronding nodig in 2018.
Frictiekosten LSM                   
Voor de jaren 2016 t/m 2019 is een, in omvang afnemend, budget voor frictiekosten beschikbaar. Het budget wordt ingezet voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan het realiseren van een betere generatiebalans. In de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om jaarlijks voldoende nauwkeurig te bepalen tot welke kosten die maatregelen leiden. We stellen daarom voor om het in 2017 resterende bedrag van € 73.709, -- over te hevelen naar 2018.

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 22.713.343,--.

De totale overschrijding van de lasten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met
reserves, zoals hieronder aangegeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd
ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan
wel de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in de paragraaf I.2.8 Reserves en
voorzieningen.

(nieuw)

Mutaties reserves

Begrote toevoeging

Werkelijk toevoeging

Voordeel/ Nadeel

Verschil

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden

523.820

523.820

0

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

996.870

1.031.971

N

-35.101

t.g.v. onderbesteding programma 3

Bijdrage aan saldireserve

6.003.452

6.003.452

0

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

2.400.000

4.157.018

N

-1.757.018

t.g.v. onderbesteding programma 2

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

6.291.054

10.066.054

N

-3.775.000

t.g.v. onderbesteding programma 8

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

3.222.714

3.245.256

N

-22.542

t.g.v. onderbesteding programma 7

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

20.359.396

28.742.396

N

-8.383.000

t.g.v. onderbesteding programma 8

Bijdrage aan Financieringsreserve

933.293

933.293

0

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

0

1.614.171

N

-1.614.171

t.g.v. onderbesteding programma 7

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

6.150.000

6.150.000

0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

25.664.680

29.902.940

N

-4.238.260

t.g.v. onderbesteding programma 7

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

5.100.000

5.100.000

0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

983.858

1.389.836

N

-405.978

t.g.v. onderbesteding programma 3

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

4.546.790

7.029.062

N

-2.482.272

t.g.v. onderbesteding programma 3 en 8

Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

16.650.000

16.650.000

0

Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact

300.000

300.000

0

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

3.500.000

3.500.000

0

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

282.169

282.169

0

103.908.096

126.621.438

-22.713.342

Toelichtingen baten

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 14.205.745,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

8.1.01 Deelnemingen
We hebben hogere dividend uitkeringen tot een bedrag van € 222.400,-- ontvangen.
De geraamde dividendopbrengst voor Enexis is niet geheel gerealiseerd. We ontvangen echter een suppletie i.v.m. het aflossen van de EDON-lening. Dit zijn inkomsten die feitelijk in de plaats komen van vroegere rente-inkomsten. Daardoor ontvangen we per saldo € 192.321,-- meer van Enexis.
Het verschil wordt verder verklaard door incidentele dividenduitkeringen van CSV Amsterdam BV en CBL Vennootschap BV

8.1.03 Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting
We hebben € 745.997,-- meer ontvangen dan geraamd. Dat komt door een stijging van het aantal belastbare voertuigen en wederom een verschuiving van lichtere naar zwaardere gewichtsklassen.

8.1.04 Rente
Op grond van de geldende verslaggevingsregels -het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) -dient disagio over de looptijd van de obligaties te worden afgeschreven. Ultimo 2017 bedroeg het nog niet verwerkte (c.q. gerealiseerde) (en in voorgaande jaren opgebouwde) disagio € 375.758,--. Door deze opbrengst is uiteindelijk een voordeel gerealiseerd van € 375.758,--.

Daarnaast is een niet begroot voordeel ontstaan van € 3.775.000,-- door een correctie op de bijdragen vanuit de provinciale BDU verkeer en vervoer regeling aan de eigen provinciale investeringsprojecten. De bijdragen over 2017 aan deze projecten die zijn afgestemd met het Verkeers- en vervoersberaad Drenthe mogen volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vanaf 2017 niet meer in mindering gebracht worden op het te activeren actief. Wel is het mogelijk deze bijdragen te storten in de Reserve verkeer en vervoer en dan vervolgens deze stortingen te gebruiken ter dekking van de hogere kapitaallasten die het gevolg zijn van het niet meer mogen opnemen van de eigen bijdragen aan investeringsprojecten. De extra baten worden dan ook gebruikt ter dekking van de niet begrote toevoeging aan de Reserve verkeer en vervoer.

8.1.05 Uitkering Provinciefonds
Het verschil tussen de realisatie over 2017 en de Begroting 2017 na wijziging valt te verklaren uit een lagere algemene uitkering van € 43.599,--, een hogere decentralisatie-uitkering (DU) RSP voor een bedrag van € 8.383.000,-- (versnelde uitkeringen van de komende jaren te samen, dit bedrag wordt aan de RSP reserve toegevoegd), een hogere DU Beter Benutten voor € 50.000,-- (dit bedrag wordt aan de Egalisatiereserve Voormalige BDU verkeer en vervoer toegevoegd), een hogere DU voor het treffen van hydrologische maatregelen voor een bedrag van € 806.865,-- en een afrekening over 2016 voor een bedrag van € 143.716,--.

Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen
Voor het doorvoeren van hydrologische maatregelen heeft de provincie in december 2017 een extra uitkering van € 806.865,-- ontvangen. Dit geld kon niet meer worden ingezet in 2017, daarom stellen wij voor het bedrag van € 806.865, -- naar 2018 over te hevelen en in te zetten voor hydrologische maatregelen.

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.292.778,--
De voornaamste afwijkingen betreffen:

8.2.04 Directe personele inzet
Een overzicht en toelichting op de loonkosten, inhuur (uitzendkrachten) en dekking van salarissen is opgenomen in hoofdstuk 3 van de uitvoeringsinformatie. De loon/inhuur en dekking worden in de zelfde verhouding als in de begroting gesplitst in loonkosten ondersteunend personeel (zie 8.2.11) en Loonkosten direct personeel. Op de toegerekende dekking salarissen en inhuur deed zich een voordeel voor van € 311.868,--.

8.2.11 Inzet ondersteunend personeel
Een overzicht en toelichting op de loonkosten, inhuur (uitzendkrachten) en dekking van salarissen is opgenomen in hoofdstuk 3 van de uitvoeringsinformatie. De loon/inhuur en dekking worden in dezelfde verhouding als in de begroting gesplitst in Loonkosten ondersteunend personeel en Loonkosten direct personeel (8.2.04). Op de toegerekende dekking salarissen en inhuur deed zich een voordeel voor van € 959.454,--.

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.118.625,--.

De totale overschrijding van de baten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met
reserves, zoals hieronder aangegeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd
ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan
wel de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in de paragraaf I.2.8 Reserves en
voorzieningen.

(nieuw)

Mutaties reserves

Begrote onttrekking

Werkelijk onttrekking

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

3.900.000

3.900.000

0

Bijdrage van de saldireserve

10.378.587

10.378.587

0

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

20.539.032

28.432.187

V

-7.893.155

t.g.v. overbesteding programma 3

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

477.600

477.600

0

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

9.373.076

9.373.076

0

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

933.293

933.293

0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

1.253.722

1.253.722

0

Bijdrage van Financieringsreserve

5.100.000

5.100.000

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

2.989.750

2.989.750

0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

2.321.196

4.546.666

V

-2.225.470

t.g.v. overbesteding programma 1

Bijdrage van reserve natuurbeleid

8.302.698

8.302.698

0

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

44.855.000

44.855.000

0

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

2.940.017

2.940.017

0

Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

3.000.000

3.000.000

0

116.363.971

126.482.596

0

-10.118.625