Eco soort20162017
RealisatieBegrotingRealisatieVerschil
PrimitiefGewijzigd
Dynamiek in leefomgeving34.605.74850.318.66358.210.10852.307.4425.902.666
Lasten53.959.88459.344.50075.373.66985.166.222-9.792.553
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness1.216.6721.106.9492.411.74312.679.622-10.267.879
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness1.216.6721.106.9492.411.74312.679.622-10.267.879
InkoopInkoop00019.250-19.250
3730304: Versterking van de landbouw & agribusinessInkoop00019.250-19.250
423014: Overige goederen en dienstenInkoop00019.250-19.250
SubsidieSubsidie1.216.6721.106.9492.411.74312.660.373-10.248.630
3730302: Prikkels versterkte agrarische sectorSubsidie1.087.92500-6.4006.400
440179: Landbouw structuur versterkingSubsidie996.2340000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie91.69100-6.4006.400
3730304: Versterking van de landbouw & agribusinessSubsidie0856.949856.94911.837.390-10.980.441
440636: Versterking van de landbouw agribusinessSubsidie0856.949856.94911.887.506-11.030.557
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie000-50.11650.116
3730305: Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderijSubsidie001.170.00072.3691.097.631
440680: Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbeteringSubsidie00500.00025.069474.931
440681: Consulent duurzame melkveehouderijSubsidie00100.0000100.000
440682: Ontwikkelagenda melkveehouderij: projectenSubsidie00570.00047.300522.700
3730403: R-Grondgebonden landbouwSubsidie128.747001.000-1.000
440469: Grondgebonden landbouw/ struct verb.(3.1a,b,c)Subsidie334.6520000
440613: R&T/Landbouw/SEVSubsidie44.095005.000-5.000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-250.00000-4.0004.000
3730408: Verbetering van de landbouwstructuurSubsidie0250.000384.794756.014-371.220
440344: Bijdrage in projectbureau VeenkoloniënSubsidie0070.000116.600-46.600
440637: Verbetering van de landbouwstructuurSubsidie0250.000314.794639.414-324.620
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief48.483.90752.772.54760.999.42258.754.7852.244.637
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief48.483.90752.772.54760.999.42258.754.7852.244.637
InkoopInkoop10.357.62323.912.03325.975.54824.849.6511.125.897
3100110: Controle kosten accountantInkoop087.331000
423112: ControlekostenInkoop087.331000
3600201: MonitoringInkoop172.896863.250863.250764.96998.281
423062: Kosten monitoring gebiedenbeleidInkoop0863.250863.250744.136119.114
423080: Kosten milieukarteringInkoop8.5900000
423179: Kosten landelijk meetnet FloraInkoop60.4620000
423196: Modernisering natuurinformatieInkoop105.0530021.914-21.914
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-1.20900-1.0801.080
3600204: BasisbestandInkoop3256.0006.000905.911
423253: Kosten databestand flora- en faunagegevensInkoop3256.0006.000905.911
3600518: Natuur algemeenInkoop6.268.3591.544.4924.169.4924.209.085-39.593
423208: UitvoeringskostenInkoop875.137380.0002.585.0002.833.647-248.647
423525: GWO (Bij12)Inkoop01.164.4921.584.4921.375.438209.054
423804: Bijdrage aan ProlanderInkoop5.398.0520000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-4.8300000
3620701: Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)Inkoop4.08820.00020.0001.64418.356
423191: Uitvoeringskosten Flora- en FaunawetInkoop4.08820.00020.0001.64418.356
3620702: Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)Inkoop50.11347.52047.52052.490-4.970
423288: Kosten uitvoering NatuurbeschermingswetInkoop50.11347.52047.52052.490-4.970
3620704: Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTHInkoop126.684172.942208.44256.109152.333
423288: Kosten uitvoering NatuurbeschermingswetInkoop124.884172.942208.44260.047148.395
423328: Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarktInkoop1.8000000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-3.9383.938
3620802: Faunabeheereenheid DrentheInkoop104.21691.04891.04889.2981.750
423014: Overige goederen en dienstenInkoop104.21691.04891.04889.2981.750
3621102: R-Nationale ParkenInkoop000-1.1701.170
423326: Structuurversterking recreatie en (zorg)toerismeInkoop000-1.1701.170
3621104: R-Realisatie EHSInkoop08.000.0004.267.7354.153.568114.167
420005: Ontwikkelopgave verwerving en inrichtingInkoop08.000.0004.267.7354.141.915125.820
423409: Kosten bedrijfsvoeringInkoop0001.653-1.653
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop00010.000-10.000
3621105: R-SoortenbeschermingInkoop000-990990
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-990990
3621106: Programma BeheerInkoop952.06500-4.4004.400
423525: GWO (Bij12)Inkoop1.053.3870000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-101.32200-4.4004.400
3621111: P-Milieukwaliteit DrentheInkoop1.632.4127.429.4508.833.37010.287.402-1.454.032
423523: Aanpak stikstof(PAS) DUInkoop1.643.0597.429.4508.833.37010.312.152-1.478.782
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-10.64700-24.75024.750
3621115: Uitfinanciering Natuur-overigInkoop-271.8590000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-271.8590000
3621121: Grondverwerving en functieverandering NNNInkoop1.318.3775.500.0006.205.3094.807.4481.397.861
420001: Aankoop grondInkoop05.500.0005.661.7924.325.8221.335.970
423307: ProceskostenInkoop00543.517481.62661.891
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop1.318.3770000
3621123: Tijdelijke beheer grondbezitInkoop-53150.0001.263.382434.107829.275
423014: Overige goederen en dienstenInkoop-53150.0001.263.382434.107829.275
KapitaallastenKapitaallasten200.636158.165158.165158.1650
3600518: Natuur algemeenKapitaallasten200.636158.165158.165158.1650
462001: AfschrijvingKapitaallasten158.165158.165158.165158.1650
465004: Toegerekende renteKapitaallasten42.4710000
SubsidieSubsidie37.925.64828.702.34934.865.70933.746.9691.118.740
3600518: Natuur algemeenSubsidie735.7716.232.6426.267.1906.267.1900
433804: Bijdrage aan ProlanderSubsidie05.449.8715.484.4195.484.4190
440162: Bijdrage aan het GroenfondsSubsidie782.771782.771782.771782.7710
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-47.0000000
3620701: Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)Subsidie07.5007.50007.500
440317: Subsidiering project schadepreventie flora en faunaSubsidie07.5007.50007.500
3620801: BoerennatuurSubsidie64.45767.40167.40167.36833
440489: Subsidie BoerenNatuurSubsidie66.50367.40167.40167.36833
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-2.0460000
3620805: Overige natuurbeschermingsinstantiesSubsidie6.50018.27018.27010.0008.270
440428: Overige natuurbeschermingsinstantiesSubsidie6.50018.27018.27010.0008.270
3620806: Stichting Het Drentse LandschapSubsidie799.685812.239812.239811.838401
440671: Stichting "Het Drentse Landschap"Subsidie0812.239812.239811.838401
442012: Stichting "Het Drentse Landschap"Subsidie799.6850000
3620808: IVN-ConsulentschapSubsidie210.102212.938212.938212.790148
440672: Consulentschap NME DrentheSubsidie0212.938212.938212.790148
442056: Consultenschap NME DrentheSubsidie210.1020000
3620907: NMESubsidie4.3008.3928.3926.8101.582
440418: Subsidiering activiteiten NMESubsidie4.3008.3928.3926.8101.582
3621001: P-Behoud en ontwikkeling Nationaal LandschapSubsidie41.2560000
440474: Uitvoeringsprogramma (Nat landschap ontw & culthist) (5.3)Subsidie41.2560000
3621006: R-Nationaal LandschapSubsidie519.990627.010627.010626.749261
440627: Kosten StreekbeheerSubsidie0100.000100.0000100.000
440673: Landschapsbeheer DrentheSubsidie0527.010527.010626.749-99.739
442011: Stichting Landschapsbeheer Drenthe (5.2)Subsidie519.9900000
3621102: R-Nationale ParkenSubsidie526.844540.000555.000512.17242.828
440465: Nationale Parken (2.3)Subsidie559.849540.000555.000520.13734.863
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-33.00500-7.9657.965
3621104: R-Realisatie EHSSubsidie5.938.4210000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-23.4230000
441005: Ontwikkelopgave verwerving en inrichtingSubsidie5.961.8440000
3621105: R-SoortenbeschermingSubsidie208.270175.000175.000196.146-21.146
440466: Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)Subsidie211.366175.000175.000210.969-35.969
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-3.09600-14.82314.823
3621106: Programma BeheerSubsidie16.405.49014.574.28819.625.38820.600.619-975.231
431464: Beheer binnen EHS (incl. beheer buiten EHS)Subsidie014.574.28819.625.38820.607.971-982.583
440464: Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)Subsidie16.405.49000-453453
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie000-6.9006.900
3621109: R-Overige natuurSubsidie412.782416.697416.697417.342-645
440019: Instandhouding schaapskudden (2.6)Subsidie412.782416.697416.697417.342-645
3621115: Uitfinanciering Natuur-overigSubsidie2.548.8022.300.0001.362.7121.165.924196.788
440588: Uitfinanciering ILG verplichtingen overig NatuurSubsidie2.715.7572.300.0001.362.7121.165.924196.788
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-166.9550000
3621121: Grondverwerving en functieverandering NNNSubsidie6.362.58602.000.000252.9961.747.004
440678: Subsidie functiewijziging en VGABSubsidie002.000.000252.9961.747.004
441005: Ontwikkelopgave verwerving en inrichtingSubsidie6.362.5860000
3621122: Agrarisch natuurbeheerSubsidie2.769.2602.709.9722.709.9722.599.026110.947
440646: Agrarisch NatuurbeheerSubsidie2.769.2602.709.9722.709.9722.599.026110.947
3621123: Tijdelijke beheer grondbezitSubsidie371.1320000
441005: Ontwikkelopgave verwerving en inrichtingSubsidie371.1320000
7.3 Dynamisch Drenthe4.259.3045.465.00411.962.50413.731.815-1.769.311
Dynamisch Drenthe4.259.3045.465.00411.962.50413.731.815-1.769.311
InkoopInkoop1.648.95360.00060.00039.19820.802
3710801: P-Economische vitaliteit plattelandInkoop1.650.119004.358-4.358
423311: Vitaal Platteland (Impuls sev)Inkoop1.660.3920014.358-14.358
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-10.27200-10.00010.000
3810201: OnderwijsInkoop7650000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop7650000
3820109: Sport algemeenInkoop-3.39720.00020.0001519.985
423014: Overige goederen en dienstenInkoop20.00020.00020.0001519.985
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-23.3970000
3840807: ZorgeconomieInkoop1.46640.00040.00034.8255.175
423014: Overige goederen en dienstenInkoop1.46610.00010.000010.000
423533: ZorgeconomieInkoop030.00030.00035.525-5.525
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-700700
SubsidieSubsidie2.610.3515.405.00411.902.50413.692.617-1.790.113
3710801: P-Economische vitaliteit plattelandSubsidie289.6603.083.5004.581.0006.410.078-1.829.078
432665: Vitaal Platteland (subs. gemeenten)Subsidie00600.000600.0000
440344: Bijdrage in projectbureau VeenkoloniënSubsidie50.0000000
440596: Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en LandbouwSubsidie249.6600250.000250.0000
440665: Vitaal PlattelandSubsidie03.083.5003.731.0005.560.078-1.829.078
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-10.0000000
3810201: OnderwijsSubsidie108.14162.50062.50059.4013.099
432140: OnderwijsmonitorSubsidie062.50062.50065.987-3.487
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie000-6.5866.586
442140: OnderwijsmonitorSubsidie108.1410000
3820109: Sport algemeenSubsidie605.104620.000620.000650.459-30.459
440598: Sport subsidiesSubsidie605.104620.000620.000650.459-30.459
3820110: Drenthe beweegtSubsidie199.000200.000200.000202.766-2.766
440599: Ondersteuning aangepaste sportenSubsidie40.0000000
440600: Overige subsidiesSubsidie13.000200.000200.000202.766-2.766
442050: Stichting Sport DrentheSubsidie120.0000000
442144: Topsport Noord-Ned.Subsidie26.0000000
3840701: Sport algemeenSubsidie3.3490000
440432: FlexgeldenSubsidie3.3490000
3840706: Realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in DrentheSubsidie005.000.0005.000.0000
452001: Bovenregionale kunstijsvoorziening in DrentheSubsidie005.000.0005.000.0000
3840807: ZorgeconomieSubsidie47.8020000
442138: ZorgeconomieSubsidie47.8020000
3840808: Subsidiëring instellingen sociaal domeinSubsidie820.530859.982859.982858.5291.453
440669: Subsidies grote instellingenSubsidie0859.982859.982858.5291.453
442129: Subsidies grote instellingen sociaal domeinSubsidie820.5300000
3840809: Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuningSubsidie536.764579.022579.022511.38467.638
440670: Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.Subsidie0579.022579.022511.38467.638
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-950000
442600: Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.Subsidie536.8590000
Baten-19.354.136-9.025.837-17.163.561-32.858.78015.695.219
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness-227.68700-10.048.08210.048.082
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness-227.68700-10.048.08210.048.082
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-227.68700-1.825.6331.825.633
3730304: Versterking van de landbouw & agribusinessOntv. bijdragen000-1.720.5561.720.556
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-1.720.5561.720.556
3730403: R-Grondgebonden landbouwOntv. bijdragen-227.6870000
823020: Bijdrage derdenOntv. bijdragen-227.6870000
3730408: Verbetering van de landbouwstructuurOntv. bijdragen000-105.077105.077
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-105.077105.077
Ontv.subsidiesOntv.subsidies000-8.222.4498.222.449
3730304: Versterking van de landbouw & agribusinessOntv.subsidies000-7.922.4497.922.449
837001: EU bijdrage POP3Ontv.subsidies000-6.224.5416.224.541
837002: EU cofinanciering POP3Ontv.subsidies000-1.697.9081.697.908
3730408: Verbetering van de landbouwstructuurOntv.subsidies000-300.000300.000
837001: EU bijdrage POP3Ontv.subsidies000-200.000200.000
837002: EU cofinanciering POP3Ontv.subsidies000-100.000100.000
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief-18.796.449-9.025.837-17.059.811-19.258.8132.199.002
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief-18.796.449-9.025.837-17.059.811-19.258.8132.199.002
LegesLeges-85.418-125.000-160.500-113.746-46.754
3620704: Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTHLeges-85.418-125.000-160.500-113.746-46.754
811001: Leges en andere rechtenLeges-85.418-125.000-160.500-113.746-46.754
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-18.696.067-5.348.213-13.346.687-14.000.219653.532
3600204: BasisbestandOntv. bijdragen0-6.000-6.0000-6.000
823056: Bijdrage derden in kosten databestand flora en faunaOntv. bijdragen0-6.000-6.0000-6.000
3600518: Natuur algemeenOntv. bijdragen-22.798-5.308-405.30811.440-416.748
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-22.798-5.308-405.30811.440-416.748
3620704: Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTHOntv. bijdragen000-519519
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-519519
3621102: R-Nationale ParkenOntv. bijdragen-1.78000-20.30020.300
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-1.78000-20.30020.300
3621104: R-Realisatie EHSOntv. bijdragen-4.053.4560-1.916.851-2.834.559917.708
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-4.053.4560-1.916.851-2.834.559917.708
3621106: Programma BeheerOntv. bijdragen-8.8300000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-8.8300000
3621111: P-Milieukwaliteit DrentheOntv. bijdragen-148.4870-1.424.680-1.608.402183.722
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-148.4870-1.424.680-1.608.402183.722
3621115: Uitfinanciering Natuur-overigOntv. bijdragen-5.798.045-2.454.351-1.366.122-1.191.877-174.245
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-2.268.422-2.454.351-1.366.122-1.191.877-174.245
823090: Opbrengst grond voor grondprincipeOntv. bijdragen-3.529.6230000
3621121: Grondverwerving en functieverandering NNNOntv. bijdragen-6.309.473-1.400.000-6.007.650-5.675.505-332.145
821001: Verkoop grondOntv. bijdragen0-1.400.000-6.007.650-5.627.009-380.641
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-48.49648.496
823091: Opbrengst verkoop grond en gebouwenOntv. bijdragen-6.309.4730000
3621122: Agrarisch natuurbeheerOntv. bijdragen-1.309.996-1.332.554-1.332.554-1.770.284437.730
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-1.309.996-1.332.554-1.332.554-1.770.284437.730
3621123: Tijdelijke beheer grondbezitOntv. bijdragen-1.043.203-150.000-887.522-910.21222.690
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-1.043.2030000
824001: Pacht en erfpachtOntv. bijdragen0-150.000-887.522-910.21222.690
Ontv.subsidiesOntv.subsidies-14.963-3.552.624-3.552.624-5.144.8481.592.224
3600201: MonitoringOntv.subsidies-14.963-23.000-23.0000-23.000
836091: Bijdrage Rijksinst. voor Volksgezondheid en MilieuOntv.subsidies0-23.000-23.0000-23.000
840091: Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuOntv.subsidies-14.9630000
3600518: Natuur algemeenOntv.subsidies000-619.793619.793
837002: EU cofinanciering POP3Ontv.subsidies000-619.793619.793
3621111: P-Milieukwaliteit DrentheOntv.subsidies000-995.432995.432
837001: EU bijdrage POP3Ontv.subsidies000-663.621663.621
837002: EU cofinanciering POP3Ontv.subsidies000-331.811331.811
3621115: Uitfinanciering Natuur-overigOntv.subsidies0-3.529.624-3.529.624-3.529.623-1
834090: Opbrengst grond voor grondprincipeOntv.subsidies0-3.529.624-3.529.624-3.529.623-1
7.3 Dynamisch Drenthe-330.0000-103.750-3.551.8863.448.136
Dynamisch Drenthe-330.0000-103.750-3.551.8863.448.136
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-330.0000330.000-274.677604.677
3710801: P-Economische vitaliteit plattelandOntv. bijdragen-330.0000330.000-274.677604.677
823005: Doorberekende kostenOntv. bijdragen000-274.677274.677
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-330.0000330.0000330.000
Ontv.subsidiesOntv.subsidies00-433.750-3.277.2092.843.459
3710801: P-Economische vitaliteit plattelandOntv.subsidies00-433.750-3.277.2092.843.459
832040: Overige inkomensoverdrachten gemeentenOntv.subsidies00-433.750-330.000-103.750
837001: EU bijdrage POP3Ontv.subsidies000-2.253.9722.253.972
837002: EU cofinanciering POP3Ontv.subsidies000-693.236693.236

Vrij scherm

Toelichting

Saldo Programma

5.902.666

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

-1.614.171

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

-4.238.260

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

-22.542

Totaal verrekend met reserves

-5.874.973

Resultaat programma na bestemming reserves

27.693

Toelichtingen lasten

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

De totale afwijking betreft een nadeel van € 10.267.879,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness
Versterking van de landbouw & agribusiness
De grootste afwijking vindt plaats in deze lasten namelijk € 10.999.690,-- nadeel. Het geraamde provinciaal aandeel in de versterking van landbouw en agribusiness bedraagt € 856.949.- . In 2017 is voor € 11.856.639.- gerealiseerd inclusief reguliere uitgaven. Het tekort ontstaat omdat in 2017 de verplichtingen die voortkomen uit de POP3 openstellingen van 2016 en 2017 zijn opgenomen als lasten in 2017. Dit conform de afspraak dat bij projectsubsidies, ook al zijn deze meerjarig, op basis van de beschikking in één keer als last genomen moeten worden.  Deze lasten worden voor het grootste gedeelte gedekt door niet begrote bijdragen vanuit Europa (POP3) en onze reserve EU-cofinanciering. Per saldo (baten en lasten) is het budget van landbouw en agribusiness met € 1.356.685.- overschreden.  Het negatieve resultaat van het huidige boekjaar willen wij voor een groot deel compenseren door de overschrijding in 2017 in mindering te brengen op toekomstige budgetten.
Wij stellen voor dit te dekken uit de beschikbare budgetten van de jaren 2019 ( € 432.787,-- ), 2020 (€ 461.949,--) en 2021 (€ 461.949,--). In totaal betreft het een negatieve overheveling van € 1.375.848.-

Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij (investeringsagenda)
Het incidentele budget 2017 voor het investeringsagenda project: “Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij” bedroeg € 1.170.000,--. De lasten bedroegen € 72.369,--. In 2017 zijn er nog slechts op beperkte schaal verplichtingen aangegaan binnen de ontwikkelagenda melkveehouderij. Dit heeft te maken met noodzakelijke extra voorbereidingswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen daadwerkelijk vanaf 2018 kunnen starten. Het gaat  dan concreet in ieder geval om het uitrollen van de duurzaamheidsplannen, het voortzetten van het project samenwerking akkerbouw – veehouderij en de verlengde aanstelling van de consulent duurzame melkveehouderij. Wij stellen voor de onderschrijding in 2017 te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 1.097.630,-- over te hevelen om daarmee de lopende projecten rondom de toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij doorgang te laten vinden.

Verbetering van de Landbouwstructuur.
Het budget voor de verbetering van de landbouwstructuur is met € 371.219,-- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de POP3 subsidietoezeggingen van € 400.000,--. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door de EU bijdrage van € 200.000,-- en de bijdrage uit de Cofinanciering Europa van € 100.000,-- (zie baten).


Een 4000 jaar oude opgegraven houten veenweg in het beekdal van de Slokkert is beleefbaar gemaakt voor fietsers en wandelaars (eerste Archeologische beleefplek in het kader van de Culturele Alliantie)

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.774.490,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)
De lasten zijn € 196.788,-- onder de raming gebleven. De uitfinanciering ILG verloopt overall gezien op schema. Bij een specifiek project (Dwingelderveld) schuift een deel van geplande werkzaamheden van 2017 op naar 2018. Voor de projecten Koppeling Grote Masloot, Peize module 2 en Roden-Norg is er sprake van de laatste (administratieve) afwikkeling van zaken, waarbij met name het later indienen van declaraties door externe partijen de afwikkeling van de eindafrekeningen doorschuiven naar 2018. Een en ander betekent ook dat de hieraan gerelateerde bijdragen van derden (zie baten) eveneens lager (ic. € 174.244,--) uitvielen.

7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
De lasten wegens inrichting nieuwe natuur zijn € 114.167,-- lager dan begroot. Het verschil wordt verklaard doordat een deel van de in 2017 geplande werkzaamheden voor de projecten Bargerveen-Schoonebeek en Oostervoortsediep fase 3, deels zijn doorgeschoven naar 2018.

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
De PAS uitgaven komen € 1.454.032,-- hoger uit dan geraamd.  Het belangrijkste aandeel hierin vormen de niet geraamde POP3 subsidies ad € 1.327.242,-- voor de PAS projecten (hydrologische maatregelen) Beekverhoging drie trajecten Drentsche Aa en Ecohydrologisch onderzoek t.b.v. PAS maatregelen Mantingerzand en Mantingerbos. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de inkomsten wegens EU bijdrage en de bijdrage uit de Cofinancieringsreserve Europa ad € 995.431,--. De restant overschrijding € 126.790,--  kan worden toegeschreven aan de voortvarende uitvoerig van het project Bargerveen (geplande werkzaamheden 2018 konden al in 2017 worden uitgevoerd)

7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland
Het voordeel op dit budget bedraagt € 3.144.864,--. De grondaankopen zijn € 1.335.970,-- lager uitgekomen dan begroot. De begroting (opgesteld a.d.h.v. de verwachtingen medio 2017) was gerelateerd aan 162 Ha. aankoop. De lagere realisatie hangt samen met het eind 2017 afbreken van twee onderhandelingen (verlaging ambitie naar 108 Ha). Vervolgens is nog een vertraging opgetreden in een transactie die nu in 2018 zal worden afgerond. De proceskosten grond bedroegen € 481.626,-- en bleven daarmee € 61.891,-- onder de begroting. Tenslotte bedroegen de verstrekte subsidies van met name Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe € 252.996,-- ofwel € 1.747.004,-- lager dan geraamd voor 2017. Er is minder gebruik gemaakt van deze regeling en de subsidieregeling functiewijziging, dan verwacht voor dit jaar.

7.2.08 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
Op deze post zit een nadeel van € 39.593,--. De uitvoeringskosten van het Programma Natuurlijk Platteland (RVO, SNN, Prolander en Bij12) bedroegen € 9.693.504,--. De uitvoeringskosten voor RVO worden deels gecompenseerd middels een hogere provinciefonds uitkering. De kosten voor de uitvoering van de subsidieverstrekkingen POP3 door RVO en SNN worden gedeeltelijk gecompenseerd door een bijdrage uit de Cofinancieringsreserve Europa (zie baten). Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten PnP dan begroot ad € 248.647,-- en een BTW voordeel op de kosten van Bij12 van € 209.054,-- .

7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming
Er zijn minder vergunningaanvragen ontvangen dan gepland. Daardoor zijn minder kosten voor onderzoek en inzet van externe expertise gemaakt. Van het restantbedrag van
€ 148.395,-- willen we € 125.000,-- overhevelen naar 2018. In dat jaar verwachten we extra kosten te maken voor onderzoek in het kader van soortenbescherming. Wij stellen voor de onderschrijding in 2017 te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 125.000,-- over te hevelen.

7.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 104.191,--. Dit is ontstaan doordat niet alle monitoringsopdrachten voor 2017 tijdig zijn uitgevoerd en doorschuiven naar 2018.

7.2.11 Agrarisch natuurbeheer
De kosten wegens agrarisch natuurbeheer bedroegen € 2.599.026,--. Daarmee bleven deze lasten
€ 110.947,-- onder de begroting. Het onderdeel water binnen agrarisch natuurbeheer is niet door RVO toegekend. Daarnaast is er een beperkte post onvoorzien (voorheen “wal en schip”) waar dit jaar geen gebruik van is gemaakt.

7.2.12 Beheer Natuur en Landschap
Op deze doelstelling deed zich een nadeel voor van € 142.200,--. De reguliere lasten wegens subsidies voor beheer bedroegen € 15.015.265,--. Dat is € 440.977,-- meer dan voor de reguliere uitgaven was begroot. De extra lasten als gevolg van de uitspraak van de cie BBV zijn geraamd en gerealiseerd op € 5.580.952,--. Voorts bedroegen de lasten wegens tijdelijk beheer grondbezit € 829.275,-- lager dan begroot.

7.3 Dynamisch Drenthe

De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.769.311,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht
Op deze doelstelling zit een nadeel van 1.833.436,--. Dit wordt gecompenseerd door een voordeel bij de baten van 3.448.136,--. De verschillen worden verrekend met de Reserve Vitaal Platteland. Daarin heeft een storting van 1.614.171,-- plaatsgevonden. Onder deze doelstelling worden verschillende projecten uitgevoerd zoals de leader projecten ZO en ZW, het programma Drenthe ZO alsmede de subsidie regeling dorpsinitiatieven en de subsidieverstrekking aan Staatsbosbeheer voor recreatie.

Programma Zuid Oost Drenthe
Op dit programma vind een onderschrijding plaats van € 913.922,--. Voor dit programma is een doorlopende planning gemaakt voor een aantal jaren. Vanuit deze planning is bij de start van het programma Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe een globale begroting gemaakt per jaar van de inzet van de middelen tot en met 2018. In die planning was rekening gehouden met oorspronkelijk bedrag 2017 van € 790.000,--. Daarop is de planning van projecten gebaseerd en kon tussentijds onvoldoende versneld worden. De provinciale begroting voor 2017 bevatte een bedrag van € 1.966.000,-- (incl. 400.000,-- overheveling uit 2016). De lasten in 2017 bedroegen € 1.052.078,-- en wijken daarmee beperkt af van de globale planning. Het programma wordt in de komende jaren voortgezet waarbij voor 4 jaar 1 miljoen per jaar aan nieuw geld via de voorjaarsnota beschikbaar is gesteld. Het voordelig saldo € 913.922,-- wordt verrekend met de Reserve Vitaal Platteland.

Project Leader Zuid Oost
Op dit programma vind een overschrijding van de lasten plaats van € 1.684.290,--. Voor het project Leader Zuid Oost hebben we een last van € 765.000,-- geraamd. In 2017 is het beschikken van POP3 subsidies goed op gang gekomen. Er zijn 38 aanvragen in het kader van de POP3 subsidieregeling uitvoering van leader projecten ZO behandeld en er is voor € 2.449.290,-- aan subsidies beschikt. De (extra) lasten worden gecompenseerd door de hogere bijdragen uit Europa, de Reserve cofinanciering Europa en de bijdragen van gemeenten van totaal € 1.909.427,--. Het voordelig saldo ad € 225.137,-- wordt gereserveerd in de reserve vitaal platteland.

Project Leader Zuid West
Op dit programma vind een overschrijding van de lasten plaats van € 1.108.707,--. Voor het project Leader Zuid Oost hebben we een last van € 765.000,-- geraamd. In 2017 is het beschikken van POP3 subsidies goed op gang gekomen. Er zijn 17 aanvragen in het kader van de POP3 subsidieregeling uitvoering van leader projecten ZW behandeld en er is voor € 2.058.707,-- aan subsidies beschikt. De (extra) lasten worden gecompenseerd door de hogere bijdragen uit Europa, de Reserve cofinanciering Europa en de bijdragen van gemeenten van totaal € 1.538.707,--. Het voordelig saldo ad € 429.998,-- wordt gereserveerd in de reserve vitaal platteland.

7.3.03 Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden
Er is € 67.638,-- over gebleven op het subsidie budget sociaal economische ontwikkeling en ondersteuning. De planning en verwachting dat het krediet volledig benut zou worden in het laatste kwartaal is door verschuivingen bij initiatieven niet gerealiseerd.


Oplevering van Drogteropslagen, 22 september 2017, onderdeel van de Reest.

Toelichtingen baten

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.048.082,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness
Versterking van de landbouw & agribusiness
In de begroting zijn de baten wegens EU-POP3 bijdragen en eu-cofinancieringsbijdrage niet geraamd.
Alleen het provinciaal aandeel was geraamd bij de lasten. Door de bruto verantwoording van lasten en baten is er sprake van niet geraamde baten tot een hoogte van € 9.643.004,--. Voor een goede vergelijking dient het saldo van lasten en baten te worden vergeleken met het begrote provinciaal aandeel (zie lasten).

Verbetering van de Landbouwstructuur.
De niet geraamde inkomsten ad € 405.077,-- zijn de Eu POP3 bijdrage en de bijdrage vanuit de Reserve cofinanciering Europa, alsmede een bijdrage derde in de lasten van kavelruil. Deze baten dekken grotendeels de extra lasten wegens de POP3 subsidies (zie lasten).

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.199.002,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)
Als gevolg van de lagere lasten zijn ook hierop geclaimde bijdragen van derden € 174.245,-- lager uitgevallen. Met name het Project Grote Matsloot Eelderdiep.

7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
De bijdragen derden in inrichting nieuwe Natuur waren € 917.708,-- hoger dan geraamd. Dit komt door de ontvangst van een EU-LIFE subsidie van € 1.174.158,-- voor het project Oude Willem, die wij in plaats van 2018 reeds eind dit jaar hebben mogen ontvangen.

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
De baten waren € 1.179.154,-- hoger dan begroot. De bijdragen van Europa en de EU-cofinanciering (€ 995.432,--) op de verstrekte subsidies in het kader van POP3 waren niet geraamd. Voorts is € 183.722,-- meer aan bijdragen derden in PAS projecten ontvangen.

7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond t.b.v. Natuurnetwerk Nederland
De (winst) wegens grondverkopen bedroeg € 5.675.505,--. Dat is € 332.145,-- minder dan begroot.
De winst is een gevolg van de lage boekwaarde van de verkochte gronden. Het betrof voor een groot deel BBL gronden die voor een boekwaarde van nul waren verkregen van het Rijk.

7.2.08 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
De hogere bate van € 203.045,-- betreft de bijdrage van de Reserve cofinanciering Europa

7.2.11 Agrarisch natuurbeheer
De EU bijdrage in het agrarisch natuurbeheer ad € 1.770.284,-- is voor 2017 niet op 50% maar op 75% van de kosten bepaald. Hierdoor overschreden de baten de begroting met € 437.730,--.

7.3 Dynamisch Drenthe

De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.448.136,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht
Op deze doelstelling zit een voordeel van € 3.448.136,--. Dit wordt gecompenseerd door een nadeel bij de lasten van € 1.833.436,--. De verschillen worden verrekend met de Reserve Vitaal Platteland. Daarin heeft een storting van € 1.614.171,-- plaatsgevonden. Onder deze doelstelling worden verschillende projecten uitgevoerd zoals de leader projecten ZO en ZW, het programma Drenthe ZO alsmede de subsidie regeling dorpsinitiatieven en de subsidieverstrekking aan Staatsbosbeheer voor recreatie.

Project Leader Zuid Oost
De hogere baten voor het project leader ZO bedroegen € 1.909.427,--. Deze hogere baten zijn gerelateerd aan de hogere lasten wegens POP3 subsidiebeschikkingen en betreffen middelen uit Europa en de Reserve cofinanciering Europa. Daarnaast dragen gemeenten bij. De hogere baten compenseren de hogere lasten (zie ook lasten).

Project Leader Zuid West
De hogere baten voor het project leader ZW bedroegen € 1.538.707,--. Deze hogere baten zijn gerelateerd aan de hogere lasten wegens POP3 subsidiebeschikkingen en betreffen middelen uit Europa en de Reserve cofinanciering Europa. Daarnaast dragen gemeenten bij. De hogere baten compenseren de hogere lasten (zie ook lasten).