Eco soort20162017
RealisatieBegrotingRealisatieVerschil
PrimitiefGewijzigd
Cultuur16.364.90117.574.35716.389.66716.747.781-358.114
Lasten18.007.97618.896.31817.776.62818.076.574-299.946
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen5.827.1807.111.5055.654.1805.863.569-209.389
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen5.827.1807.111.5055.654.1805.863.569-209.389
InkoopInkoop869.133572.500426.675753.497-326.822
3830605: Podiumkunsten, festivals en evenementenInkoop000137-137
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000137-137
3830607: AdviescommissieInkoop29.88065.00065.00036.18928.811
423014: Overige goederen en dienstenInkoop29.88045.00045.00016.18928.811
423808: CultuurmonitorInkoop020.00020.00020.0000
3830608: Innovatie stimuleringInkoop103.7910000
423014: Overige goederen en dienstenInkoop103.7910000
3830609: Culturele investeringenInkoop0085.00099.817-14.817
423326: Structuurversterking recreatie en (zorg)toerismeInkoop0002.933-2.933
423630: Investeringsagenda Cultuur - Drents MuseumInkoop0085.00096.883-11.883
3830803: Cultuurhistorie verhaal van DrentheInkoop735.462462.500166.675483.974-317.299
423431: Gebiedsontwikkeling Koloniën van WeldadigheidInkoop674.203400.000104.175433.946-329.771
423432: UNESCO trajectInkoop112.77762.50062.50050.02812.472
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-51.5190000
3830806: MonumentenInkoop0065.00083.873-18.873
423534: Exploitatiekosten voormalig RLSInkoop0065.00083.873-18.873
3830809: Versterken kwaliteit erfgoedInkoop045.00045.00049.508-4.508
423807: Strategisch narratiefInkoop045.00045.00049.508-4.508
SubsidieSubsidie4.958.0476.539.0055.227.5055.110.072117.433
3830604: CultuurparticipatieSubsidie501.307125.000125.000126.728-1.728
440601: TalentontwikkelingSubsidie233.98475.00075.000123.300-48.300
440602: InnovatieSubsidie192.2960000
440603: Kreatief met KrimpSubsidie102.4270000
440640: InternationaliseringSubsidie050.00050.0003.42846.572
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-27.4000000
3830605: Podiumkunsten, festivals en evenementenSubsidie1.597.4361.593.0771.593.0771.702.468-109.391
440604: Professionele podiumkunstenSubsidie764.6100450.000487.256-37.256
440605: Festivals en bijzondere evenementenSubsidie847.8270700.000548.897151.103
440633: Incidentele subsidiesSubsidie0443.077443.077459.060-15.983
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-15.00000-2.0002.000
443604: Professionele podiumkunstenSubsidie0450.000000
443605: Festivals en bijzondere evennementenSubsidie0700.0000209.255-209.255
3830606: Beeldende kunst en vormgevingSubsidie421.250270.000270.000188.52081.480
440606: LandschapskunstSubsidie122.5000000
440655: BKV in ruimtelijke plannenSubsidie0270.000270.000258.98011.020
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-22.18300-70.46070.460
442147: BKV in ruimtelijke plannenSubsidie320.9330000
3830609: Culturele investeringenSubsidie02.335.000979.000922.94956.051
440630: Investeringsagenda culturele investeringenSubsidie02.335.000979.000922.94956.051
3830803: Cultuurhistorie verhaal van DrentheSubsidie486.339310.700135.700165.247-29.547
440607: Verhaal van DrentheSubsidie487.739113.200113.20082.56430.636
440661: Gebiedsontwikkeling Koloniën van WeldadigheidSubsidie0197.50022.50069.423-46.923
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-1.4000013.260-13.260
3830806: MonumentenSubsidie1.934.9391.670.7281.890.2281.845.16145.067
440609: Ontwikkeling cultureel erfgoedSubsidie315.000311.000311.000276.66234.338
440610: Monument Kamp WesterborkSubsidie17.00016.51916.51916.5190
440639: Creatieve industrieSubsidie050.000000
440652: Stichting Monumentenwacht DrentheSubsidie0299.024299.024302.876-3.852
440653: Restauratie RijksmonumentenSubsidie0494.185513.685545.305-31.620
440654: Herbestemming karakteristiek bezitSubsidie0500.000750.000703.79946.201
442023: Stichting Monumentenwacht DrentheSubsidie243.1800000
442145: Restauratie RijksmonumentenSubsidie662.5000000
442149: Herbestemming karakteristiek bezitSubsidie697.2590000
3830908: Cultuurhistorie en ruimteSubsidie16.776234.500234.500158.99975.501
440608: Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvormingSubsidie20.5760000
440629: CultuurhistorieSubsidie0121.500121.50074.24647.254
440638: ArcheologieSubsidie0113.000113.00084.75228.248
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-3.8000000
6.2 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen937.5491.123.3731.154.0081.109.61544.393
Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen937.5491.123.3731.154.0081.109.61544.393
InkoopInkoop141.827160.695185.695151.67734.018
3830805: ArchiefInkoop29.63136.00036.00030.7975.203
423433: Bijdrage Noordelijke ArchiefinspectieInkoop29.63136.00036.00030.7975.203
3830807: ArcheologieInkoop112.195124.695149.695120.88028.815
423189: Kosten Noordelijk Archeologisch DepotInkoop112.195124.695149.695120.88028.815
SubsidieSubsidie795.722962.678968.313957.93810.375
3830805: ArchiefSubsidie410.422410.400416.035474.660-58.625
433584: Regionaal historische centra (RHC)Subsidie00416.035474.660-58.625
436584: Regionaal historische centra (RHC)Subsidie0410.400000
440584: Regionaal historische centra (RHC)Subsidie410.4220000
3830808: StreektaalSubsidie385.300427.278427.278358.27869.000
440434: Huis van de TaalSubsidie385.300378.278378.278378.2780
440631: Project Bevordering Drents en DuitsSubsidie049.00049.00065.000-16.000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie000-85.00085.000
3830810: Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)Subsidie0125.000125.000125.0000
440628: Subsidie GeoparkSubsidie0125.000125.000125.0000
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen11.243.24710.661.44010.968.44011.103.390-134.950
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen11.243.24710.661.44010.968.44011.103.390-134.950
InkoopInkoop407.439002.661-2.661
3830603: Cultuureducatie en amateurkunstInkoop27.0000000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop27.0000000
3840903: BibliothekenInkoop380.439002.661-2.661
423415: Transitiekosten sociaal domeinInkoop380.439002.661-2.661
KapitaallastenKapitaallasten1.338.457564.201564.201564.2010
3830804: MuseaKapitaallasten1.338.457564.201564.201564.2010
462001: AfschrijvingKapitaallasten564.201564.201564.201564.2010
465004: Toegerekende renteKapitaallasten774.2560000
SubsidieSubsidie9.497.35110.097.23910.404.23910.536.528-132.289
3800301: Regionale OmroepSubsidie303.900067.00067.0000
440611: RTV DrentheSubsidie303.900067.00067.0000
3830603: Cultuureducatie en amateurkunstSubsidie1.484.6391.181.8931.181.8931.181.8930
440656: Kunst en Cultuur DrentheSubsidie01.181.8931.181.8931.181.8930
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-4.0000000
442014: Kunst en Cultuur DrentheSubsidie1.163.6260000
442146: Programma cultuureducatie met kwaliteitSubsidie325.0130000
3830610: Cultuurbeleid noordelijk niveau 6Subsidie0100.000100.000151.517-51.517
440634: Noordelijke CultuuragendaSubsidie0100.000100.000151.517-51.517
3830611: Podium PlattelandSubsidie0250.000490.000527.410-37.410
432002: Culturele allianties met Drentse gemeentenSubsidie00240.000239.98119
440635: Podium PlattelandSubsidie0250.000250.000287.429-37.429
3830612: Cultuur educatieSubsidie0325.000325.000355.050-30.050
440662: Programma cultuureducatie met kwaliteitSubsidie0325.000325.000355.050-30.050
3830804: MuseaSubsidie5.084.2985.170.8185.170.8185.170.8180
440658: Drents MuseumSubsidie04.570.8184.570.8184.570.8180
440659: Overige musea van provinciaal belangSubsidie0500.000500.000500.0000
440660: Klein musea/Platform Drentse museaSubsidie0100.000100.000100.0000
442047: Drents MuseumSubsidie4.509.9350000
442148: Overige musea van provinciaal belangSubsidie574.3630000
3840903: BibliothekenSubsidie2.624.5143.069.5283.069.5283.082.840-13.312
436017: Biblionet DrentheSubsidie02.659.5282.659.5282.672.840-13.312
436641: Motie bibliotheekfunctieSubsidie0410.000410.000410.0000
442017: Biblionet DrentheSubsidie2.624.5140000
Baten-1.643.074-1.321.961-1.386.961-1.328.793-58.168
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen-7.5860-65.000-36.609-28.391
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen-7.5860-65.000-36.609-28.391
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-7.5860-65.000-36.609-28.391
3830806: MonumentenOntv. bijdragen-7.5860-65.000-36.609-28.391
822004: Huurinkomsten voormalig RLSOntv. bijdragen-7.5860-65.000-36.609-28.391
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen-1.635.488-1.321.961-1.321.961-1.292.184-29.777
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen-1.635.488-1.321.961-1.321.961-1.292.184-29.777
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-1.290.888-1.321.961-1.321.961-1.292.184-29.777
3830804: MuseaOntv. bijdragen-1.290.888-1.321.961-1.321.961-1.292.184-29.777
822002: Huur Drents MuseumOntv. bijdragen-1.290.888-1.321.961-1.321.961-1.292.184-29.777
Ontv.subsidiesOntv.subsidies-344.6000000
3840903: BibliothekenOntv.subsidies-344.6000000
840062: Bijdrage provincie Groningen WSF-takenOntv.subsidies-344.6000000

Vrij scherm

Toelichting

Saldo Programma

-358.114

Bestemming resultaat reserves bij programma

Niet van toepasing

Totaal verrekend met reserves

0

Resultaat programma na bestemming reserves

-358.114

Toelichtingen lasten

6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 209.389,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed in 2018
Het budget voor deze doelstelling is 346.846,-- overschreden. Het grootste deel heeft betrekking op het budget voor Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid. Deze is met € 376.694,-- overschreden. In de 5e begrotingswijziging is € 600.000,-- van dit budget overgeheveld naar 2018.
In Frederiksoord en Veenhuizen wordt gewerkt aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van deze gebieden. Het gaat hierbij om langjarige gebiedsontwikkelingsprocessen met complexe opgaven waarbij veel partners betrokken zijn. Inherent aan deze laatste aspecten is dat de projectontwikkeling en daarmee het uitgavenpatroon in de ondersteuning van projecten fluctueert. Soms doen zich uitgaven voor waarvan we dachten dat die zouden worden vertraagd of die later waren gepland. Dit was o.a. het geval voor de cofinancieringsbijdrage van € 257.000,-  aan Leader projecten in Frederiksoord die in december in rekening zijn gebracht. Deze verzoeken vanuit Leader programma Zuid West Drenthe waren niet voorzien voor eind 2017, maar wel essentieel om daarmee EU-middelen in dit gebied te kunnen besteden en te zorgen voor een multipliereffect in investeringen in de voor Frederiksoord/Zuid West Drenthe belangrijke toeristische sector. We merken op dat na de besluitvorming over de status van Werelderfgoed aan de Koloniën van Weldadigheid er in de tweede helft van 2018 een heroriëntatie komt van de organisatie (inclusief aansturing) en budgettering van de gebiedsontwikkelingsprocessen en culturele investeringen in Frederiksoord en Veenhuizen. Wij stellen voor de overheveling o.b.v. de definitieve cijfers 2017 met € 376.694, -- aan te passen en in 2018 te verrekenen.

Publieksversie nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid

6.1.02 Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Van het budget op deze doelstelling is € 75.501,-- niet besteed. Op het deelbudget cultuurhistorie houden wij € 60.593,-- over. Voor het project cultuurhistorie en energielandschappen is via de september circulaire een rijksbijdrage ontvangen van € 60.000,-- die al is overgeheveld naar 2018 (5e wijziging 2017). Het project zal in lijn met het rijksprogramma in 2018 worden uitgevoerd, daar is de provinciale cofinanciering ad € 30.000, -- ook voor nodig. Wij stellen voor de onderschrijding in 2017 te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 30.000,-- over te hevelen. Daarnaast is, als gevolg van verdringing door activiteiten voor het binnenhalen van het energieproject en werkzaamheden voor de omgevingsvisie, aan projecten op het gebied van cultuurhistorie en participatie dit jaar geen prioriteit gegeven.

Op het deelbudget cultuurhistorie en archeologie is een bedrag van € 28.247,-- over gebleven. Dit komt door het doorschuiven van het project ‘Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk beheer en actualisatie gemeentelijke en provinciale archeologiekaarten in het kader van culturele allianties. Dit project zou in 2017 worden uitgevoerd. Hiervoor was een budget verstrekt van € 28.000,--.  De culturele allianties met de Drentse gemeenten zijn afgelopen najaar ondertekend. Het project zal dus pas in 2018 worden uitgevoerd. Wij verzoeken u om het hiervoor gereserveerde budget van € 28.000 te mogen overhevelen.

6.1.05 Toonaangevende museale kwaliteit
Op dit budget is € 41.234,-- overgebleven. De culturele investeringen bedroegen € 1.022.766,--. Het budget voor de jaarschijf 2017 bedroeg € 1.064.000,--. De investeringsagenda Cultuur wordt programmatisch aangepakt en is volop in uitvoering. Daarbij is het lastig om precies uit te komen als gepland. Wij stellen voor om de niet bestede middelen ad € 41.235,-- over te hevelen naar 2018 en het in te zetten voor de realisatie van de Investeringsimpuls culturele investeringen.

6.2 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 44.393,--.
De voornaamste afwijking betreft:

6.2.02 Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal
Het voordeel van € 85.000,-- is ontstaan door de correctie van een in voorgaand jaar dubbel ingeboekte subsidiebeschikking.

6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 134.950,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

6.3.03 Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijk landsdeelniveau
Op dit budget vindt een overschrijding plaats van € 51.517,--. Een bedrag van € 50.000,-- betreft een tegemoetkoming aan de gemeenten Emmen en Assen voor hun bijdrage aan het project 'We the North'.

6.3.04 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen
Op het budget Podium Platteland vindt een overschrijding plaats van € 37.410,--. Er zijn in 2017 kosten gemaakt t.b.v. activiteiten die te maken hebben met de viering van '200 jaar Koloniën van Weldadigheid' in 2018.

Toelichtingen baten

6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 28.391,--.

6.2 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

Niet van toepassing

6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 29.777,--.


Bewegwijzering. Handwijzer geproduceerd door lokale ondernemer Robuust Eiken