Pingoruïne Mekelermeer. een Interactieve kaart van pingoruïnes in Drenthe
is te vinden op de website: http://www.pingoruines.nl/

Eco soort20162017
RealisatieBegrotingRealisatieVerschil
PrimitiefGewijzigd
Milieu, Energie & Bodem7.733.34111.396.10811.742.78111.031.544711.237
Lasten12.551.99111.922.45313.217.12311.400.2871.816.836
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)2.240.6573.750.0004.134.7514.075.40859.343
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)2.240.6573.750.0004.134.7514.075.40859.343
InkoopInkoop1.890.9863.450.0003.834.7512.666.6821.168.069
3500511: Programma klimaat en energieInkoop184.2382.000.0002.530.6301.272.9181.257.712
423777: Projecten Milieu en EnergieInkoop297.2202.000.0002.679.6301.543.7231.135.907
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-112.9820-149.000-270.805121.805
3500515: Beleidsontwikkeling klimaat en energieInkoop560.869450.000200.000272.171-72.171
423462: Gebiedsfonds windInkoop0250.0000720-720
423777: Projecten Milieu en EnergieInkoop560.869200.000200.000277.285-77.285
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-5.8345.834
3500516: Actieplan Energieneutraal WonenInkoop1.145.8791.000.0001.104.1211.121.592-17.471
423014: Overige goederen en dienstenInkoop1.145.8791.000.0001.104.1211.121.592-17.471
SubsidieSubsidie349.671300.000300.0001.408.726-1.108.726
3500511: Programma klimaat en energieSubsidie349.671250.000250.0001.403.584-1.153.584
440777: Projecten Milieu en EnergieSubsidie0250.000250.0001.538.344-1.288.344
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-322.47900-134.760134.760
443062: Subsidie inzake Green DealSubsidie672.1500000
3500515: Beleidsontwikkeling klimaat en energieSubsidie050.00050.0005.14244.858
440777: Projecten Milieu en EnergieSubsidie050.00050.0005.14244.858
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen4.003.3313.945.4494.202.3713.935.894266.477
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen4.003.3313.945.4494.202.3713.935.894266.477
InkoopInkoop647.943584.484782.484534.599247.885
3110125: Vorming RUDInkoop300.164112.000192.000164.95027.050
423419: RUD projectkostenInkoop300.164112.000192.000183.3108.690
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-18.36018.360
3500406: Aanpak asbestdakenInkoop0080.00065.82014.180
423014: Overige goederen en dienstenInkoop0080.00065.82014.180
3500513: Uitvoering reguliere milieu takenInkoop92.844100.000100.00077.53522.465
423014: Overige goederen en dienstenInkoop94.489100.000100.00080.63519.365
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-1.64500-3.1003.100
3530307: Uitvoeringsprogramma externe veiligheidInkoop107.8150143.000143.0000
423222: Uitvoeringsprogramma externe veiligheidInkoop107.8150143.000143.0000
3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)Inkoop47.028283.035178.03547.368130.667
423014: Overige goederen en dienstenInkoop0225.000120.0004.593115.408
423371: VergunningverleningInkoop59.82258.03558.03542.77515.260
423401: Doorbetaalde leges aan gemeentenInkoop-12.7940000
3550821: Toezicht handhaving OmgevingInkoop100.09289.44989.44935.92653.523
423056: Kosten onderzoekenInkoop111.80589.44989.44936.47652.973
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-11.71300-550550
SubsidieSubsidie3.355.3883.360.9653.419.8873.401.29518.592
3500404: Verlenen subsidie MDFSubsidie364.641370.366370.366370.183183
440651: Milieufederatie DrentheSubsidie0370.366370.366370.183183
442008: Stichting Milieufederatie DrentheSubsidie364.6410000
3500513: Uitvoering reguliere milieu takenSubsidie105.3760100.00071.10328.897
440674: Leren voor DuurzaamheidSubsidie00100.00071.10328.897
442151: Leren voor duurzaamheidSubsidie105.3760000
3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)Subsidie2.761.0132.843.3212.949.5212.960.009-10.488
433155: Bijdrage RUDSubsidie02.843.3212.949.5212.960.009-10.488
442155: Bijdrage RUDSubsidie2.761.0130000
3550712: Beheer afvalstoffenSubsidie124.358147.278000
436004: Landelijk Meldpunt AfvalstoffenSubsidie0147.278000
440003: Bijdrage aan Landelijk Meldpunt AfvalstoffenSubsidie124.3580000
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden6.308.0034.227.0044.880.0013.388.9861.491.015
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden6.308.0034.227.0044.880.0013.388.9861.491.015
InkoopInkoop2.608.4243.977.0044.880.0013.436.7191.443.282
3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincieInkoop2.420.7993.742.0044.645.0013.214.3021.430.699
423059: Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)Inkoop2.420.7993.742.0044.645.0013.214.3021.430.699
3520224: Toetsen bodemsaneringsprojecten van derdenInkoop60035.00035.00063834.362
423060: Kosten vrijwillige bodemsaneringenInkoop60035.00035.00063834.362
3520607: BodemkwaliteitsbeheerInkoop169.715180.000180.000194.013-14.013
423062: Kosten monitoring gebiedenbeleidInkoop25.13930.00030.00028.6271.373
423063: Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnetInkoop5.4370000
423195: Vermijding risico's op verontreiniging en aantastingInkoop141.139150.000150.000165.386-15.386
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-2.0000000
3520904: Bescherming aardkundige waarden/bodemarchiefInkoop17.31120.00020.00027.765-7.765
423014: Overige goederen en dienstenInkoop1.0500000
423372: Kosten aardkundige waardenInkoop15.71020.00020.00027.765-7.765
423409: Kosten bedrijfsvoeringInkoop5510000
SubsidieSubsidie3.699.579250.0000-47.73347.733
3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincieSubsidie000-47.73347.733
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie000-47.73347.733
3520222: Uitvoering bedrijvenregelingSubsidie0250.000000
443437: Kosten bedrijvenregelingSubsidie0250.000000
3520225: Verordening nazorgheffingSubsidie3.699.5790000
440192: Stichting Nazorg stortplaatsenSubsidie3.699.5790000
Baten-4.818.650-526.345-1.474.342-368.743-1.105.599
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)-6.00000-33.82933.829
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)-6.00000-33.82933.829
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-6.00000-33.82933.829
3500515: Beleidsontwikkeling klimaat en energieOntv. bijdragen-6.00000-33.82933.829
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-6.00000-33.82933.829
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen-127.117-225.000-120.000-2.741-117.259
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen-127.117-225.000-120.000-2.741-117.259
LegesLeges0-225.000-120.000-591-119.409
3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)Leges0-225.000-120.000-591-119.409
811001: Leges en andere rechtenLeges0-225.000-120.000-591-119.409
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-103.11700-1.1501.150
3530307: Uitvoeringsprogramma externe veiligheidOntv. bijdragen-107.8150000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-107.8150000
3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)Ontv. bijdragen6.3980000
823997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)Ontv. bijdragen6.3980000
3550821: Toezicht handhaving OmgevingOntv. bijdragen-1.70000-1.1501.150
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-1.70000-1.1501.150
Ontv.subsidiesOntv.subsidies-24.00000-1.0001.000
3500513: Uitvoering reguliere milieu takenOntv.subsidies-24.00000-1.0001.000
840107: Bijdrage project Leren voor DuurzaamheidOntv.subsidies-24.0000000
840997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)Ontv.subsidies000-1.0001.000
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden-4.685.533-301.345-1.354.342-332.173-1.022.169
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden-4.685.533-301.345-1.354.342-332.173-1.022.169
LegesLeges-3.713.502-51.345-51.345-8.183-43.162
3520225: Verordening nazorgheffingLeges-3.699.5790000
810005: Opbrengst nazorgheffing stortplaatsenLeges-3.699.5790000
3560105: Vergunningverlening ontgrondingenLeges-13.923-51.345-51.345-8.183-43.162
810004: Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen DrentheLeges-5.778-21.345-21.345-114-21.231
811001: Leges en andere rechtenLeges-8.145-30.000-30.000-8.069-21.931
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-46.6890-200.000-53.563-146.437
3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincieOntv. bijdragen-46.6890-200.000-48.563-151.437
823050: Ontvangsten van derden ivm bodemsaneringOntv. bijdragen-46.6890-200.000-48.563-151.437
3520904: Bescherming aardkundige waarden/bodemarchiefOntv. bijdragen000-5.0005.000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-5.0005.000
Ontv.subsidiesOntv.subsidies-925.342-250.000-1.102.997-270.427-832.570
3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincieOntv.subsidies-925.3420-1.102.997-270.427-832.570
831051: Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringenOntv.subsidies00-625.2970-625.297
832050: Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringenOntv.subsidies00-477.700-270.427-207.273
840050: Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringenOntv.subsidies-438.1120000
840051: Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringenOntv.subsidies-32.3410000
840997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)Ontv.subsidies-454.8890000
3520222: Uitvoering bedrijvenregelingOntv.subsidies0-250.000000
831082: Convenant bodemsanering bedrijventerreinOntv.subsidies0-250.000000

Vrij scherm

Toelichting

Saldo Programma

711.237

Bestemming resultaat reserves bij programma

Niet van toepasing

Totaal verrekend met reserves

0

Resultaat programma na bestemming reserves

711.237

Toelichtingen lasten

5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

De totale afwijking betreft een voordeel van € 59.343,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

5.1.01 Het stimuleren van en het leveren van een bijdrage aan een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990)
Programma Klimaat en energie
De middelen voor Klimaat en energie zijn in 2017 voor een gedeelte van € 104.122,-- niet besteed. Dat komt voornamelijk doordat vrijgevallen middelen uit voorgaande jaren (ruim € 250.000,--) niet meer volledig tot besteding in 2017 hebben geleid. Wij stellen voor om het bedrag van € 104.128,-- over te hevelen naar 2018, in het kader van de meerjarige afspraken die voor het programma Energie zijn gemaakt over een programmatische besteding van de middelen.

5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen
In 2017 is het budget voor het uitvoeren van het Actieplan Energieneutraal wonen met
€ 17.471, -- overschreden. Gelet op de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda stellen we voor om de overschrijding ten laste te brengen van het budget 2018 voor dit Actieplan.

5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 266.477,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

5.2.01 Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en duisternis) in Drenthe
Half november 2017 is de Asbestregeling Drenthe geïntroduceerd. In de aanloopfase wordt al veel van de regeling gebruikgemaakt. Naarmate de bekendheid groter wordt, genereert dit vervolgactiviteiten die daar verwant mee zijn. Er komt meer dynamiek en meer aandacht, wat op verschillende terreinen meer inzet van procesgeld noodzakelijk maakt in de programmatische aanpak. We willen als Drenthe onze rol als een van de koplopers in Nederland blijvend waar kunnen maken. Vanwege de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda stellen we voor om de resterende middelen in 2017 ad € 14.180,-- over te hevelen naar 2018.  

5.2.02 Verstrekt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe
De onderschrijding op deze doelstelling van € 51.454,-- is het saldo van een aantal geringe onderschrijdingen en van vrijval van verplichtingen uit voorgaande jaren.

5.2.04 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht.
Het budget is o.a. bestemd voor de doorbetaling aan gemeenten en RUD van de ontvangen leges. De leges zijn echter rechtstreeks ontvangen door de RUD, zodat er een onderbesteding is van € 115.408,-- (zie ook de baten bij 5.2.04).

5.2.05 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen
In 2017 is er minder noodzaak geweest in het kader van onze toezichtstaak om onderzoek uit te laten voeren. Daarnaast zijn de uitgevoerde onderzoeken klein van omvang geweest, waardoor de uitgaven aan onderzoekskosten beperkt zijn gebleven en er een budget overblijft van € 53.523,--.

Onthulling van het Aardkundige Monument Dekzandrug in Orvelte

5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

De totale afwijking betreft een voordeel/nadeel van € 1.491.015,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma
De onderschrijding van € 1.512.794,-- van de uitgaven is het saldo van meer en minder kosten bij de uitvoering. Uit de hoogte van de onderschrijding blijkt dat de halverwege 2017 (na overleg met de uitvoerder RUD) verwachte versnelling in de uitvoering van projecten slechts ten dele is gerealiseerd. We stellen voor om het netto bedrag (na verrekening met de gerelateerde bijdragen van derden) van € 494.425,-- over te hevelen naar 2018.

De belangrijkste afwijkingen zijn::
Van Wijk en Boerma € 543.000,--
Bij de grondsanering is een bedrijfsstort aangetroffen. Deze is meegenomen in de sanering. Hiervoor was een kapvergunning nodig. Als gevolg is de sanering met 4 maanden vertraagd.
Daarnaast heeft de beperkte beschikbaarheid van schone aanvulgrond vertraging tot gevolg.

Bisschopswijk Roden € 188.000,--
De kosten voor de sanering zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer € 361.000,--
In overleg met de partners in dit project (gemeente en WMD) is prioriteit gegeven aan het afronden van het Gebiedsplan en het Uitvoeringsplan. De uitvoering van het geplande bodemonderzoek is doorgeschoven naar 2018. Daardoor zijn de kosten lager dan begroot.

Diverse samenwerkingsprojecten € 306.000,--
De lagere kosten voor de samenwerkingsverbanden in het kader van de verbreding van het bodembeleid hebben een gemêleerde achtergrond. Sommige projecten hebben een langere aanlooptijd gekend wat tot lagere kosten in 2017 heeft geleid.  Andere projecten worden als apart project geadministreerd, waardoor bij de samenwerkingsprojecten een onderbesteding optreedt.


Ondertekende intentieverklaring  project Pingoprogramma Drenthe

Toelichtingen baten

5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

De totale afwijking betreft een voordeel van € 33.829,--.

5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 117.259,--.
De voornaamste afwijking betreft:

5.2.04 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht.
De leges zijn in 2017 rechtstreeks door de RUD ontvangen, zodat de geraamde opbrengst van € 120.000,-- niet is gerealiseerd.

5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.022.169,--.
De voornaamste afwijking betreft:

5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma
De lagere uitgaven voor de bodemsanering leiden ook tot lagere bijdragen van in totaal € 984.007,-- van rijk, gemeenten en derden.


Professionele sanering van een kleinere schuur vereist dezelfde maatregelen als bij grotere daken