Eén van de uitingen die gebruikt is in de communicatiestrategie "Doen zit in onze natuur".

Eco soort20162017
RealisatieBegrotingRealisatieVerschil
PrimitiefGewijzigd
Kwaliteit openbaar bestuur2.877.7886.567.3327.087.1158.605.238-1.518.123
Lasten2.900.5566.586.9727.106.7558.614.480-1.507.725
1.1 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.30.91756.63456.63434.86021.774
CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.30.91756.63456.63434.86021.774
InkoopInkoop30.91741.63441.63419.86021.774
3120102: Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)Inkoop15.87234.14234.14219.86014.282
423021: Overige kosten CvdKInkoop15.80434.14234.14219.86014.282
423401: Doorbetaalde leges aan gemeentenInkoop670000
3200105: Integraal veiligheidsbeleidInkoop15.0457.4927.49207.492
423031: Kosten opleidingen en oefeningenInkoop456.6466.64606.646
423032: Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampenInkoop08468460846
423532: Regionaal Info en Expertise CentrumInkoop15.0000000
SubsidieSubsidie015.00015.00015.0000
3200105: Integraal veiligheidsbeleidSubsidie015.00015.00015.0000
436532: Regionaal Info en Expertise CentrumSubsidie015.00015.00015.0000
1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders754.316901.7121.029.857998.64631.211
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders754.316901.7121.029.857998.64631.211
InkoopInkoop204.329304.723452.054428.27523.779
3100111: Ondersteuning bij het functioneren van PSInkoop188.829223.707265.707291.718-26.011
423011: Kosten statenexcursiesInkoop12.3189.64414.64418.247-3.603
423014: Overige goederen en dienstenInkoop45.63046.86846.86864.814-17.946
423057: Presentiegeld/reis- en verblijfkostenInkoop46.09351.09851.09840.66610.432
423184: Kosten duaal bestuurInkoop82.455116.097153.097167.991-14.894
423409: Kosten bedrijfsvoeringInkoop2.3320000
3100113: Controle kosten accountantInkoop00105.33198.6736.659
423112: ControlekostenInkoop00105.33198.6736.659
3160401: Onderzoek StatengriffieInkoop15.50081.01681.01637.88443.132
423014: Overige goederen en dienstenInkoop15.50081.01681.01637.88443.132
SubsidieSubsidie549.988596.989577.803570.3727.431
3100102: Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)Subsidie266.250272.040252.854252.8540
433084: Bijdrage in kosten Noordelijke RekenkamerSubsidie0272.040252.854252.8540
442084: Bijdrage in kosten Noordelijke RekenkamerSubsidie266.2500000
3100111: Ondersteuning bij het functioneren van PSSubsidie283.738324.949324.949317.5187.431
440009: FractiewerkzaamhedenSubsidie283.738324.949324.949317.5187.431
1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur237.469708.883944.883766.674178.209
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur237.469708.883944.883766.674178.209
InkoopInkoop234.586505.783741.783563.772178.011
2250101: Juridisch adviesInkoop3.23719.79819.798019.798
423123: rechtskundige bijstandInkoop3.23719.79819.798019.798
2250103: Algemeen juridisch beleidInkoop72.03171.31071.31072.915-1.605
423113: VerzekeringenInkoop72.03171.31071.31072.915-1.605
3110103: Gedeputeerde staten (GS)Inkoop119.337347.304583.304449.658133.646
423014: Overige goederen en dienstenInkoop0040.00029.67410.326
423296: Kosten Gedeputeerde StatenInkoop119.337248.804123.804103.18320.621
423409: Kosten bedrijfsvoeringInkoop000256-256
423434: Wachtgeld oud GSInkoop098.500219.500138.25981.241
423467: Drentse AmbassadeInkoop00200.000178.28721.713
3160402: Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheidInkoop12.55133.40133.40121.31912.082
423026: Uitbesteed onderzoekInkoop13.04433.40133.40121.33512.066
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-49300-1616
3160501: RechtsbeschermingsproceduresInkoop27.43033.97033.97019.88114.089
423027: Kosten rechtsbeschermingsproceduresInkoop27.43031.97031.97019.88112.089
423792: Kosten mediationInkoop02.0002.00002.000
SubsidieSubsidie2.8833.1003.1002.902198
3160501: RechtsbeschermingsproceduresSubsidie2.8833.1003.1002.902198
440160: Nationale OmbudsmanSubsidie2.8833.1003.1002.902198
Toev. voorzieningToev. voorziening0200.000200.000200.0000
3110103: Gedeputeerde staten (GS)Toev. voorziening0200.000200.000200.0000
466527: Bijdrage aan voorziening AppaToev. voorziening0200.000200.000200.0000
1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen458.642444.880501.980405.68696.294
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen458.642444.880501.980405.68696.294
InkoopInkoop458.642444.880501.980405.68696.294
2260102: Beleidscommunicatie/externe betrekkingenInkoop218.924177.702234.802210.94723.855
423014: Overige goederen en dienstenInkoop0057.10043.26413.836
423078: AdvertentiekostenInkoop162.274124.692124.692141.682-16.990
423129: Nieuwe mediaInkoop56.65053.01053.01026.00127.009
2260103: Redactie en beheer provinciale mediaInkoop39.47237.79037.79017.50020.290
423429: Kosten interne communicatieInkoop39.47237.79037.79017.50020.290
2260106: OndersteuningInkoop62.81875.38875.38864.60810.780
423124: externe betrekkingenInkoop56.00655.16055.16049.3295.831
423125: NieuwjaarsbijeenkomstInkoop1.65510.16610.16612.738-2.572
423430: Bestuurlijke ondersteuningInkoop5.15610.06210.0622.5427.520
3110124: Kwaliteit van dienstverleningInkoop137.429154.000154.000112.63141.369
423014: Overige goederen en dienstenInkoop137.429154.000154.000112.63141.369
1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders1.419.2124.474.8634.573.4016.408.614-1.835.213
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders1.419.2124.474.8634.573.4016.408.614-1.835.213
InkoopInkoop42.51275.000173.538131.84141.697
3130110: Europa NetwerkenInkoop63.78075.00075.00035.97239.028
423527: Kosten Netwerken EuropaInkoop63.78075.00075.00037.47537.525
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-1.5031.503
3160101: Interprovinciaal overleg (IPO)Inkoop-21.268098.53895.8682.670
423014: Overige goederen en dienstenInkoop0098.53895.8682.670
423023: Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)Inkoop-21.2680000
SubsidieSubsidie1.376.7004.399.8634.399.8636.276.773-1.876.910
3130109: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)Subsidie539.667563.678563.678576.333-12.655
433007: Kosten SNNSubsidie0563.678563.678576.333-12.655
442007: Kosten SNNSubsidie539.6670000
3160101: Interprovinciaal overleg (IPO)Subsidie483.915736.185736.185374.970361.215
433495: Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)Subsidie0736.185736.185374.970361.215
440495: Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)Subsidie483.9150000
3710104: Cofinanciering EuropaSubsidie353.1183.100.0003.100.0005.325.470-2.225.470
437499: Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve EuropaSubsidie03.100.0003.100.0002.039.2431.060.757
440499: Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve EuropaSubsidie353.118003.298.727-3.298.727
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie000-12.50012.500
Baten-22.768-19.640-19.640-9.242-10.398
1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders-14.8260000
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders-14.8260000
Ontv.subsidiesOntv.subsidies-14.8260000
3100111: Ondersteuning bij het functioneren van PSOntv.subsidies-14.8260000
840040: Overige inkomensoverdrachtenOntv.subsidies-14.8260000
1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur-1.192-12.000-12.000-3.242-8.758
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur-1.192-12.000-12.000-3.242-8.758
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen000-1.3991.399
3110103: Gedeputeerde staten (GS)Ontv. bijdragen000-1.3991.399
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-1.3991.399
Ontv.subsidiesOntv.subsidies-1.192-12.000-12.000-1.843-10.157
3110103: Gedeputeerde staten (GS)Ontv.subsidies-1.192-12.000-12.000-1.843-10.157
840023: Incidentele batenOntv.subsidies-1.1920000
841023: Incidentele batenOntv.subsidies0-12.000-12.000-1.843-10.157
1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen-750-7.640-7.6400-7.640
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen-750-7.640-7.6400-7.640
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-750-7.640-7.6400-7.640
2260102: Beleidscommunicatie/externe betrekkingenOntv. bijdragen-750-7.640-7.6400-7.640
823002: Terugontvangen advertentiekostenOntv. bijdragen-750-7.640-7.6400-7.640
1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders-6.00000-6.0006.000
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders-6.00000-6.0006.000
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-6.00000-6.0006.000
3130110: Europa NetwerkenOntv. bijdragen-6.00000-6.0006.000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-6.00000-6.0006.000

Vrij scherm

Toelichting

Saldo Programma

-1.518.123

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

2.225.470

Totaal verrekend met reserves

2.225.470

Resultaat programma na bestemming reserves

707.348

Toelichtingen lasten

1.1 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 21.774,--.

De voornaamste afwijkingen betreffen voornamelijk lagere kosten die gemaakt zijn door de Commissaris van de Koning.

1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

De totale afwijking betreft een voordeel van € 31.211,--.

1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

De totale afwijking betreft een voordeel van € 178.209,--.
De voornaamste afwijking betreft een voordeel op wachtgelden voor oud-bestuurders van € 81.241,--. Het saldo wordt voor het overige veroorzaakt door een reeks kleinere voordelen die voornamelijk te maken hebben met onderuitputting van budgetten.

1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 96.294,--.

Het betreft hier diverse kleinere posten, zonder specifieke opvallende afwijkingen.

1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.835.213,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

1.5.01 Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van financiële instrumenten
Cofinanciering Europa
In de jaarrekening van 2016 hebben wij melding gemaakt van het vertraagd van start gaan van de programma’s die aanspraak kunnen maken op het budget Cofinanciering Europa. Het Programma Ontwikkeling Platteland 3 (POP3) is bijvoorbeeld pas in het tweede deel van 2016 van start gegaan.  
POP3 levert onder andere een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.
Het tekort van € 2.225.470,-- is ontstaan omdat in 2017 de verplichtingen van 2016 én 2017 in één keer genomen moesten worden. Dit conform de afspraak dat bij projectsubsidies, ook al zijn deze meerjarig, op basis van de beschikking in één keer als last genomen moeten worden. Deze lasten worden voor het grootste gedeelte gedekt door niet begrote bijdragen vanuit Europa en de Reserve Cofinanciering Europa. In algemene zin is het zo dat de uitgaven voor POP3 subsidies verdubbeld worden door Europees geld. Het nadeel wordt verrekend met de Cofinancieringsreserve Europa.

1.5.02 Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van bestuurlijke faciliteiten
Bijdrage aan het IPO
De realisatie is wat het IPO betreft achtergebleven als gevolg van een stringente doorbelasting van uitgaven in het kader van de zogenoemde kassiersfunctie naar budgetten in andere programma's binnen de provinciale begroting. Daarnaast is een btw-teruggave nog in 2017 meegenomen.
Daardoor is hier binnen deze doelstelling een voordeel van € 361.215,-- ontstaan. In 2018 zal worden gewerkt vanuit een aangepaste begrotingssystematiek bij het IPO en zal beter en meer inzicht in de bestedingen van het IPO ontstaan.


Het IPO-jaarcongres op 3 en 4 oktober in het Atlastheater in Emmen

Toelichtingen baten

1.1 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

Niet van toepassing.

1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

De totale afwijking betreft € 0,--.

1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

De totale afwijking betreft een nadeel van € 8.758,--.

1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.640,--.

1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

De totale afwijking betreft een voordeel van € 6.000,--.